Σταματάτος Χ. Θεοχάρης

stamatatos
stamatatos

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 996008

Fax: (+302610) 997118

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/stamatatos

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 10:00-12:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη:

Απρίλιος 2003 - Σεπτέμβριος 2006: Διδακτορικό στην Ανόργανη Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.
Οκτώβριος 2006 - Δεκέμβριος 2008: Μεταδιδακτορική Έρευνα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Florida, Gainesville FL, USA.
Οκτώβριος 2010 - Ιούνιος 2012: Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Τμήματα Χημείας & Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.
Ιούλιος 2012 - Ιούλιος 2016: Επίκουρος Καθηγητής Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Brock, St. Catharines, Ontario, Canada.
Ιούλιος 2016 - Δεκέμβριος 2018: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Brock, St. Catharines, Ontario, Canada.
Δεκέμβριος 2018 - σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.

Επιβλέπων:

25 Προπτυχιακοί Φοιτητές στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικών εργασιών
6 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
5 Διδακτορικοί Φοιτητές
2 Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι

Υποτροφίες και Χρηματοδοτήσεις:

 • «MOBILITY GRANT», 2013. Embassy of France in Canada.
 • «NSERC DISCOVERY GRANT», 2013-2018. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.
 • «BSIG/BUAF RESEARCH SEED GRANT», 2013-2016. Brock University.
 • «NSERC RESEARCH TOOLS AND INSTRUMENTS», 2014 & 2017. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.
 • «HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR EXPERIENCED RESEARCHERS», 2016-2018. Alexander von Humboldt Foundation.
 • «EARLY RESEARCHER AWARDS», 2015. Ontario Ministry of Research and Innovation.
 • «MATCH OF MINDS / INQUIRING MINDS», 2015 & 2016. Brock University.

Βραβεία και Διακρίσεις:

 • YOUNG INVESTIGATOR AWARD - American Chemical Society 2007.
 • ADocMolMag AWARD - An European Award on Molecular Magnetism Doctoral Thesis for the best PhD thesis in Molecular Magnetism and related fields, Florence, Italy, 2008.
 • EMERGING INVESTIGATORS, Royal Society of Chemistry 2010.
 • CHANCELLOR’S CHAIR FOR RESEARCH EXCELLENCE, Brock University, 2016.

Βιβλιογραφική Δραστηριότητα - Web of Science (Ιανουάριος 2019)

Συνολικές αναφορές: 4981
Ετεροαναφορές: 4255
Μέσος όρος αναφορών ανά άρθρο: 33.43
h-index: 39


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Σύνθεση, δομικός, φασματοσκοπικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός συμπλόκων εντάξεως.
 • Μετατροπή μαγνητικά και οπτικά υποσχόμενων μοριακών ενώσεων σε πολυδραστικά υλικά για εφαρμογές στη μοριακή ηλεκτρονική.
 • Σύνθεση μαγνητών μοναδικού μορίου με εφαρμογές στους κβαντικούς υπολογιστές και σε συσκευές αποθήκευσης μνήμης.
 • Σύνθεση μοριακών πολυσιδηρικών υλικών για εφαρμογές σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας.
 • Σύνθεση και χαρακτηρισμός μαγνητικών υλικών με φωτο-εναλλασσόμενες ιδιότητες ως κβαντικά bits (qubits).
 • Δομικά και καταλυτικά ανάλογες ενώσεις με αυτές που βρίσκονται στο ενεργό κέντρο του Φωτοσυστήματος ΙΙ.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • D. I. Alexandropoulos, K. R. Vignesh, Th. C. Stamatatos, K. R. Dunbar,
  “Rare “Janus”-Faced {FeII7} Single-Molecule Magnet Exhibiting Intramolecular Ferromagnetic Interactions”,
  Chemical Science, 2019, in press.
 • Th. C. Stamatatos, E. Rentschler,
  “Organic Chelate-free and Azido-rich Metal Clusters and Coordination Polymers from the Use of Me3SiN3: A New Synthetic Route to Complexes with Beautiful Structures and Diverse Magnetic Properties”,
  Chemical Communications, 55, 11, 2019.
 • J. Krause, D. I. Alexandropoulos, L. M. Carrella, E. Rentschler, Th. C. Stamatatos,
  “Increasing the Nuclearity and Spin Ground State in a New Family of Ferromagnetically-coupled {Ni10} Disk-like Complexes Bearing Exclusively End-on Bridging Azido Ligands”,
  Chemical Communications, 54, 12499, 2018.
 • A. A. Alaimo, A. Worrell, S. Das Gupta, C. Lampropoulos, G. Christou, Th. C. Stamatatos,
  “Structural and Magnetic Variations in a Family of Isoskeletal, Oximate-bridged {MnIV2MIII} Complexes (MIII = Mn, Gd, Dy)”,
  Chemistry – A European Journal, 24, 2588, 2018.
 • P. Abbasi, K. Quinn, D. I. Alexandropoulos, M. Damjanović, W. Wernsdorfer, A. Escuer, J. Mayans, M. Pilkington, Th. C. Stamatatos,
  “Transition metal single-molecule magnets: A {Mn31} nano-sized cluster with a large energy barrier of ~60 K and magnetic hysteresis at ~5 K”,
  Journal of the American Chemical Society, 139, 15644, 2017.
 • D. I. Alexandropoulos, K. M. Poole, L. Cunha-Silva, J. Ahmad Sheikh, W. Wernsdorfer, G. Christou, Th. C. Stamatatos,
  “A family of ‘windmill’-like {Cu6Ln12} complexes exhibiting single-molecule magnetism behavior and large magnetic entropy changes”,
  Chemical Communications, 53, 4266, 2017.
 • E. C. Mazarakioti, J. Regier, L. Cunha-Silva, W. Wernsdorfer, M. Pilkington, J. Tang, Th. C. Stamatatos,
  “Large energy barrier and magnetization hysteresis at 5 K for a symmetric {Dy2} complex with spherical tricapped trigonal prismatic DyIII ions”,
  Inorganic Chemistry, 56, 3568, 2017.
 • P. S. Perlepe, L. Cunha-Silva, K. Gagnon, S. J. Teat, C. Lampropoulos, A. Escuer, Th. C. Stamatatos,
  “‘Ligands-with-Benefits’: Naphthalene-substituted Schiff bases yielding new NiII metal clusters with ferromagnetic and emissive properties and undergoing exciting transformations”,
  Inorganic Chemistry, 55, 1270, 2016.
 • A. A. Alaimo, D. Takahashi, L. Cunha-Silva, G. Christou, Th. C. Stamatatos,
  “Emissive {MnIII4Ca} clusters with square pyramidal topologies: Synthetic, structural, and spectroscopic and physicochemical characterization”,
  Inorganic Chemistry, 54, 2137, 2015.
 • D. I. Alexandropoulos, L. Cunha-Silva, A. Escuer, Th. C. Stamatatos,
  “New classes of ferromagnetic materials with exclusively end-on azido bridges: From single-molecule magnets to 2D molecule-based magnets”,
  Chemistry - A European Journal, 20, 13860, 2014.