Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Θέμα

Έτος

Γούλας Σπυρίδων

Κλ. Μπάρλος

Μεθοδολογία σύνθεσης πρωτεϊνών. Σύνθεση ιρουδίνης

2003

Λυμπερόπουλος Αναστάσιος

Γ. Πάϊρας

Μελέτη μεταγωγής σήματος από φυσιολογικούς και πολυμορφικούς α2-αδρενεργικούς υποδοχείς

2003

Δεράος Σπυρίδων

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων επιτόπων της μυελίνης καθώς και αναλόγων της Β αλυσίδας του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2: μελέτη δομής-βιολογικής δραστικότητας

2003

Κυρίκου Ιωάννα

Κ. Πούλος

Αλληλεπιδράσεις τοξινών σε λιποειδείς διπλοστιβάδες και μοριακή μοντελοποίηση της τοπογραφίας τους

2004

Τσιακόπουλος Νικόλαος

Δ. Παπαϊωάννου

Ολική σύνθεση γραμμικών, διαμορφωτικώς περιορισμένων και κυκλικών πολυαμινών και συζευγμάτων τους με φαρμακευτικο ενδιαφέρον

2004

Ζώγα Αναστασία

Ι. Ματσούκας

Χρήση βιολογικών και βιοφυσικών μεθόδων για τη μελέτη μη πεπτιδικών συνθετικών αντιυπερτασικών προϊόντων, τα οποία ανταγωνίζονται την πρόσδεση της αγγειοτασίνης ΙΙ στον ΑΤ1 υποδοχέα

2004

Βακαλοπούλου Παρασκευή

Γ. Σταυρόπουλος

Σύνθεση αναλόγων της substance P και τμημάτων της και μελέτη της δράσης τους ως κυτταροστατικών ανάπτυξη πεπτιδικών μιμητών

2005

Μάνεση Αναστασία

Θ. Ζαφειρόπουλος

Σύμπλοκες ενώσεις του γαλλίου με μόρια βιολογικού ενδιαφέροντος

2005

Σαρηγιάννης Ιωάννης

Γ. Σταυρόπουλος

Σύνθεση του RGD και αναλόγων του με ενσωματωμένα παράγωγα σαλικυλικού οξέος και μελέτη της αντιπηκτικής τους δράσης

2006

Παπακωνσταντίνου Ματθαίος-Ευστάθιος

Χ. Φλωρδέλλης

Λειτουργικός και βιολογικός ρόλος της αλληλουχίας Arg-Gly-Asp (RGD) στο μόριο της θρομβίνης

2006

Μαστρογιάννη Ορθοδοξία

Χ. Φλωρδέλλης

Σύγκριση του μηχανισμού σηματοδότησης μεταξύ του φυσιολογικού και του πολυμορφικού α2Β-αδρενεργικού υποδοχέα σε νεφρικά και νευρικά κύτταρα

2006

Καρκούλιας Γεώργιος

Χ. Φλωρδέλλης

Ανάλυση της μεταγωγής σήματος μεταξύ των τριών υποτύπων του α2-αδρενεργικού υποδοχέα

2006

Ζώμπρα Αικατερίνη

Π. Κορδοπάτης

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος νέων συνθετικών αναλόγων του ενεργού φαρμακευτικού συστατικού λεουπρορελίνη

2006

Μαγουλάς Γεώργιος

Δ. Παπαϊωάννου

Σύνθεση πρωτοτύπων ρετινοειδών κατάλληλων για μελέτες σχέσης δομής-βιολογικής δραστικότητας

2006

Husein Abderlrahman

X. Καμούτσης

Στεροειδή παράγωγα της Ν-[Ν΄-(2-χλωροαιθυλο)-Ν΄-νιτρωζοκαρβαμοϋλο]-L-αλανίνης με πιθανή αντικαρκινική δράση

2007

Ζανιά Παναγιώτα

Χ. Φλωρδέλλης

Η θρομβίνη και ο υποδοχέας της PAR-1, ως στόχοι για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων στην αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με την αγγειογένεση

2007

Κάπου Αγνή

Σ. Νικολαρόπουλο

Μελέτες 3D σχέσεων δομής δράσης και de novo σχεδιασμού διαμορφωτικώς ευέλικτων βιοδραστικών μορίων βασισμένες σε συνδυασμό πειραμάτων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού δύο διαστάσεων και διαμορφωτικής ανάλυσης

2007

Δεραός Γεώργιος

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων του επιτόπου 83-99 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης και τροποποιημένων παραγώγων της: εν δυνάμει προϊόντα στην ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας

2007

Προύσαλης Κων/νος

Θ. Τσεγενίδης

Ανάπτυξη νέων μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα

2007

Ανδρούτσου Μαρία-Ελένη

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός και σύνθεση μιμητών του SFLLR με πιθανή ανταγωνιστική δράση στον PAR1 υποδοχέα της θρομβίνης

2008

Μάρκος Σπυρίδων

Δ. Γάτος

Ρητίνες πολυστυρολίου-πολυαμιδίων με εφαρμογή στην πεπτιδική σύνθεση

2008

Κατσάρα Μαρία

Ι. Ματσούκας, Β. Αποστολοπούλου

Ανοσολογικές αποκρίσεις πεπτιδικών αναλόγων της μυελίνης συζευγμένα με μαννάνη ή αναμεμειγμένα με ανοσοενισχυτικό CFA σε πειραματικά μοντέλα της σκλήρυνσης κατά πλάκας

2008

Κασκάνη Χαρούλα

Κ. Πούλος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων των διουρητικών νευροπεπτιδίων εντόμων CRF-σχετιζόμενων, Locmi-DH και Dippu-DH46 και του CT-σχετιζόμενου Dippu-DH31. Μελέτη της σχέσης δομής-βιολογικής δραστικότητας

2008

Φρυλίγγου Ειρήνη

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός και σύνθεση πεπτιδικών και μη πεπτιδικών αναλόγων επιτόπων της μυελίνης για πιθανή ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας

2009

Αναστασόπουλος Χαράλαμπος

Γ. Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων της αλληλουχίας 558-565 της Α2 υπομονάδας του παράγοντα πήξης του αίματος FVIIIa. Σχέση δομής-βιολογικής δραστικότητας

2010

Βασιλείου Ζωή

Δ. Γάτος

Σύγκριση της μεθόδου σύνθεσης πεπτιδίων με συμπύκνωση προστατευμένων τμημάτων (FC) με τη χημική σύνδεση αποπροστατευμένων τμημάτων (ligation). Συμπεράσματα από τις συνθέσεις του τομέα RING finger της πρωτεΐνης Mdm2 και του τομέα 6 της πρωτεΐνης LEKT1

2010

Παππά Ελένη

Π. Κορδοπάτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων αναλόγων της εκλυτικής ορμόνης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (GnRH)

2010

Ρεσβάνη Αμαλία

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αποτίμηση μη πεπτιδικών ανταγωνιστών της ANG II με αντιυπερτασική δράση, που φέρουν ως βάση τον ετεροκυκλικό ιμιδαζολικό δακτύλιο υποκατεστημένο στις θέσεις 2, 4, 5. Σχέσεις δομής-δραστικότητας των αναλόγων-μιμητών

2010

Σπυράντη Ζηνοβία

Γ. Σπυρούλιας

NMR διαμορφωτική ανάλυση δραστικών πεπτιδίων που σχετίζονται με τον αυξητικό παράγοντα πλειοτροπίνη

2010

Κελαϊδώνης Κωνσταντίνος

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αποτίμηση μη πεπτιδικών ανταγωνιστών του ΑΤ1 υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ με βάση το ουροκανικό οξύ ως πιθανοί αντιυπερτασικοί παράγοντες

2010

Κελαϊδώνης Κωνσταντίνος

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αποτίμηση μη πεπτιδικών ανταγωνιστών του ΑΤ1 υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ με βάση το ουροκανικό οξύ ως πιθανοί αντιυπερτασικοί παράγοντες

2011

Λαμπροπούλου Ευγενία

Ε. Παπαδημητρίου

Ο ρόλος της CDK5 στην επαγόμενη από πλειοτροπίνη μετανάστευση ενδοθηλιακών κυττάρων και ως στόχος για δράση πυρρολο[2,3-α]καρβοζολικών αναλόγων του ινδολοκαρβαζολικού αρωματικού σκελετού φυσικών προϊόντων στην αγγειογένεση

2011

Λαιμού Δέσποινα

Θ. Τσέλιος

Σύνθεση γραμμικών, κυκλικών αναλόγων της GnRH (Gonadotropin releasing hormone) και παραγώγων τους με κυκλοδεξτρίνη καθώς και διαμορφωτική μελέτη αυτών με χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και τεχνικών μοριακής μοντελοποίησης (molecular modeling)

2012

Ματσούκας Μίνως-Τιμόθεος

Θ. Τσέλιος

Μελέτη σχέσης δομής-βιολογικής δράσης αντιϋπερτασικών ενώσεων μέσω τεχνικών μοριακής μοντελοποίησης και φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)

2012

Μπαριάμης Σταύρος

Δ. Παπαϊωάννου

Συνθέσεις αναλόγων της μινοξιδίλης, της ασιτρετίνης και του ψωραλενίου κατάλληλων για μελέτες σχέσης δομής-βιολογικής δραστικότητας

2012

Τάτση Αικατερίνη

Π. Κορδοπάτης

Ραδιοεπισημασμένα Ανάλογα σωματοστατίνης με διευρυμένο φάσμα κλινικών ενδείξεων στην διαγνωστική ογκολογία-ραδιοσημασμένες πανσωματοστατίνες

2012

 

Attachments:
Download this file (phd-medchem.pdf)phd-medchem.pdf[ ]2018-09-03 10:27