Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Θέμα

Χρόνος

Θεοχάρης Αχιλλέας

Ν. Καραμάνος

Μελέτη των πρωτεογλυκανών του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής του ανθρώπου με βιοχημικές, ανοσοϊστοχημικές και μεθόδους μοριακής βιολογίας

2000

Κωνσταντακοπούλου Φωτεινή

Ι. Καλλίτσης

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες φωτονικών πολυμερών

2000

Λαλιώτη Νικολία

Ε. Μάνεση-Ζούπα

 

2000

Λάμαρη Φωτεινή

Ν. Καραμάνος

Ανάπτυξη ανοσοενζυμικής μεθοδολογίας και μελέτη της invivo δράσης σκευασμάτων ανοσοσφαιρινών έναντι πολυσακχαριτικών αντιγόνων βακτηρίων

2000

Μπουρίκας Κυριάκος

Α. Λυκουργιώτης

Σύνθεση στηριζομένων καταλυτών με τη μέθοδο «εναπόθεση ισορροπίας-διήθηση»

2000

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος

Θ. Ζαφειρόπουλος

Αντιδράσεις τρισθενών λανθανιδίων με καρβοξυλάτο υποκαταστάτες

2000

Σάμιος Κων/νος

Ν. Καλφόγλου

Μελέτη συμβατοποίησης πολυμερικών κραμάτων με φυσικοχημικές και χημικές δράσεις

2000

Σπηλίου Σπυριδούλα

Κ. Πούλος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων πεπτιδίων εντόμων – μελέτη της σχέσης δομής-βιολογικής δραστικότητας

2000

Σταμάτης Νικόλαος

Α. Λυκουργιώτης

Παρασκευή μικτών καταλυτικών υποστρωμάτων MnO-Al2O3 με ελεγχόμενη εναπόθεση ιόντων Μn2+ στην επιφάνεια γ-Al2O3

2000

Τζαβέλλας Νεκτάριος

Ν. Κλούρας

Μεταλλοκενο-ψευδαλογονίδια και μεταλλοκενο-πενταχαλκογενίδια των ομάδων IVB και VB: σύνθεση, ιδιότητες, δομή

2000

Φουρνάρης Κων/νος

Ε. Ντάλας

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσυνθετών υλικών από φυλλόμορφα ορυκτά και οργανικές πολυμερείς ενώσεις

2000

Αγγελής Γεώργιος

Ι. Ματσούκας

Σχέσεις δομής και βιολογικής δράσης γραμμικών και κυκλικών αναλόγων της αγγειοτενσίνης ΙΙ με τροποποιήσεις στις θέσεις 1, 7 και 8

2001

Γκουντάνη Αικατερίνη

Χρ. Κορδούλης

Ανάπτυξη καταλυτών για τη μείωση του βενζολίου στη βενζίνη

2001

Διονυσοπούλου Σταυρούλα

Σπ. Περλεπές

Σύνθεση και μελέτη καρβοξυλικών ενώσεων του Co(II) και του Cu(II) με μονοδοντικούς και πολυδοντικούς υποκαταστάτες

2001

Ματσούκα Ελισάβετ

Ι. Ματσούκας

Μελέτη διαμόρφωσης επιτόπου 87-99 της ανθρώπινης μυελίνης που εμπλέκεται στην σκλήρυνση κατά πλάκας

2001

Μπεκατώρου Αργυρώ

Μ. Κανελλάκη

Χρήση λυοφιλιωμένων ακινητοποιημένων και μη κυττάρων στην παραγωγή μπύρας

2001

Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω

Ι. Καλλίτσης

Σύνθεση και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άκαμπτων πολυμερών και μιγμάτων τους, για χρήση τους σε κελιά καυσίμου

2001

Οικονομοπούλου Ματίνα

Α. Κουτίνας

Κατευθυνόμενη ζύμωση του γλεύκους για οινοποίηση με λυοφιλιωμένα ακινητοποιημένα και μη κύτταρα ως αρχική καλλιέργεια (started culture)

2001

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος

Ι. Ματσούκας

Σχέσεις δομής-δραστικότητας πεπτιδικών αναλόγων της δραστικής αλληλουχίας S42FLLR46 του υποδοχέα της θρομβίνης

2001

Ρουμελιώτη Παναγιώτα

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός και σύνθεση μη πεπτιδικών μιμητών της αγγειοτασίνης ΙΙ με αντιυπερτασική δράση

2001

Τσέλιος Θεόδωρος

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση και βιολογική δράση αναλόγων της μυελίνης

2001

Τσόχος Αλέξανδρος

Σπ. Περλεπές

Magnetic properties of polynuclear and polymeric Co(II) compounds

2001

Φούντζουλα Χριστίνα

Χρ. Κορδούλης

Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου

2001

Khan Rashid-Atta

Γ. Καραϊσκάκης

Development of new chromatographic methods for the study of exchange of pollutants between the atmosphere and the water environment

2002

Ζανιάς Στέργιος

Θ. Ζαφειρόπουλος

Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων του Ga με πιθανή κυτταροστατική δραστικότητα

2002

Ζερβού Μαρία

Ι. Ματσούκας

Μελέτη διαμόρφωσης βιολογικά δραστικών πεπτιδομιμητικών μορίων με χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού

2002

Κουρκουτάς Ιωάννης

Μ. Κανελλάκη

Παραγωγή κρασιού με ακινητοποιημένα κύτταρα σε φρούτα

2002

Λουκάτος Παύλος

Α. Κουτίνας

Ποιότητα αποσταγμάτων από οίνους που παράχθηκαν με ακινητοποιημένα κύτταρα

2002

Μουρτάς Σπυρίδων

Κλ. Μπάρλος

Σύνθεση μερκάπτο ενώσεων σε στερεά φάση

2002

Μπαλαγιάννης Γεώργιος

Δ. Παπαϊωάννου

Ολική σύνθεση πρωτότυπων διδεοξυνουκλεοζιτών με πρώτη ύλη χειρόμορφα αμινοξέα και μελέτη της αντι-HIV δράσης τους

2002

Νταλιάνη Ιωάννα

Ι. Ματσούκας

Φαρμακολογικές και βιολογικές μελέτες αναλόγων επιτόπων της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (MBP). Αλληλεπιδράσεις Losartan και κανναβινοειδών μορίων στις μεμβράνες

2002

Ξενίδης Δημήτριος

Γ. Μαρούλης

Θεωρητική μελέτη των ηλεκτρικών πολυπολικών ροπών, της διπολικής πολωσιμότητας και υπερπολωσιμότητας της ανοικτής και κλειστής μορφής των Ο3, S3, Se3, Te3 και των SO2, SeO2, TeO2 με abinitio και DFT κβαντοχημικές μεθόδους

2002

Παπαευσταθίου Ιωάννης

Σπ. Περλεπές

Ανάπτυξη στρατηγικών σύνθεσης, χημική δραστικότητα και χαρακτηρισμός πλειάδων και πολυμερών ένταξης ιόντων μετάλλων της 1ης σειράς μετάπτωσης

2002

Φατσέας Παναγιώτης

Ι. Ματσούκας

Μελέτες δομής δραστικότητας μη πεπτιδικών μιμητών της δραστικής περιοχής SFLLR του υποδοχέα της θρομβίνης

2002

Obeid Pierre-Joseph

Θ. Χριστόπουλος

Ανάπτυξη μικροδιατάξεων (chips) για την ανάλυση νουκλεϊκών οξέων

2003

Αθανασιάδης Ηλίας

Α. Κουτίνας

Βιοτεχνολογική αξιοποίηση τυρογάλακτος με τη χρήση της μεικτής καλλιέργειας kefir. Ανάπτυξη της τεχνολογίας σε βιομηχανικής κλίμακας ζυμώσεις

2003

Αθανασόπουλος Κων/νος

Δ. Παπαϊωάννου

Συμβολή στην ασύμμετρη σύνθεση αμινοξέων και πεπτιδίων με την χρήση φυσικών αμινοξέων ως χειρόμορφων εκμαγείων

2003

Αταλόγλου Θεοδώρα

Α. Λυκουργιώτης

Σύνθεση καταλυτών κοβαλτίου για την καύση πτητικών οργανικών ενώσεων V.O.Cs.

2003

Γιαννικοπούλου Παναγιώτα

Κ. Τσίγγανος

Βιοχημικός και ανοσολογικός χαρακτηρισμός των 90 kDa πρωτεϊνών από χλαμύδια της ψιττακώσεως (C. psittaci) του τύπου αποβολής των μηρυκαστικών και μελέτη του βιολογικού τους ρόλου

2003

Καραβόλτσος Εμμανουήλ

Κ. Μπάρλος

Συνδυαστική χημεία. Διασύνδεση αμινών επί στερεών υποστρωμάτων

2003

Κεραμυδά Μαρία

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση και βιολογική δράση αναλόγων της GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) με υποκατάσταση στις θέσεις 5, 6, 9. Εφαρμογές στην αναπαραγωγή

2003

Κεφαλλωνίτη Ελένη-Σπυριδούλα

Σπ. Περλεπές

Καρβοξυλάτο πλειάδες του μαγγανίου

2003

Μαλλούχος Αθανάσιος

Μ. Κανελλάκη

Μελέτη δευτερογενούς αρώματος με GC/MS οίνων που παράγονται με ακινητοποιημένα κύτταρα

2003

Μήλιος Κωνσταντίνος

Σπ. Περλεπές

Πλειάδες του Mn σε ενδιάμεσες οξειδωτικές βαθμίδες με οξιμάτο και καρβοξυλάτο υποκαταστάτες: σύνθεση, χαρακτηρισμός και μαγνητικές ιδιότητες

2003

Μπούνταλης Αθανάσιος

Σπ. Περλεπές

Πολυπυρηνικά σύμπλοκα των Fe(II) και Fe(III): σύνθεση, χημική δραστικότητα, δομικός χαρακτηρισμός, μαγνητοχημικές και φασματοσκοπικές μελέτες

2003

Νούλας Αργύριος

Ν. Καραμάνος

Μακρομοριακή σύσταση υαλοειδούς οφθαλμού θηλαστικών: ειδική αναφορά στις συζεύξιμες πρωτεογλυκάνες και τη δομή των γλυκοζαμινογλακανών

2003

Σκανδάλης Σπυρίδων

Ν. Παπαγεωργακοπούλου

Μελέτη των πρωτεογλυκανών νεοπλασιών ανθρωπίνου λάρυγγα

2003

Τζαβάρα Χρυσούλα

Κλ. Μπάρλος

Βελτίωση σύνθεσης πεπτιδίων και οργανικών μορίων με χρήση ευαίσθητων σε οξέα πολυμερών υποστρωμάτων

2003

Φαρμάκης Λάμπρος

Γ. Καραϊσκάκης

Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός δειγμάτων αμύλου προερχομένων από διάφορα δημητριακά με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου

2003

Χαρίτος Κωνσταντίνος

Γ. Μαρούλης

Θεωρία και υπολογισμός της ηλεκτρονιακής συσχέτισης στο συνεχές φάσμα, απλός και διπλός φωτοϊονισμός

2003

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης

Ι. Ματσούκας

Χρήση NMR, περίθλασης ακτίνων-Χ και μοριακών γραφικών, για τη μελέτη των διαμορφώσεων ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τις βιολογικές μεμβράνες και τον ΑΤ1 υποδοχέα

2004

Καραμάνης Παναγιώτης

Γ. Μαρούλης

Συμβολή στη συστηματική θεωρητική μελέτη της επίδρασης της υποκατάστασης στην γραμμική και μη γραμμική πολωσιμότητα υδρογονανθράκων με συζυγείς δεσμούς

2004

Κατσουλάκου Ευγενία

Ε. Μάνεση-Ζούπα

Μοντελοποίηση βιολογικών δράσεων Zn(II) και Cd(II)

2004

Μητροπούλου Θεώνη

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική και φαρμακολογική μελέτη σε κυτταρικές σειρές από καρκίνο μαστού: επίδραση αναστολέων στην έκφραση γονιδίων εξωκυττάριου χώρου και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό

2004

Ασούτη Μαρία

Δ. Βύνιος

Μεταβολές των μακρομοριακών συστατικών οφθαλμικών ιστών σε παθολογικές καταστάσεις

2005

Μηλιτσοπούλου Μαρία

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική προσέγγιση των αλληλεπιδράσεων αυξητικών παραγόντων (growth factors)-πρωτεογλυκανών σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο

2005

Μηναδάκης Εμμανουήλ

Γ. Μαρούλης

Κβαντοχημική μελέτη του ανθρακικού ασβεστίου

2005

Πλέσσας Σταύρος

Α. Κουτίνας

Στερεά απορρίμματα γεωργικών προϊόντων και γεωργικών βιομηχανιών σαν υποστρώματα ακινητοποίησης κυττάρων για ζύμες αρτοποιίας

2005

Ρουσσίδης Ανδρέας

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική, κυτταρική και μοριακή μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυττάριας σηματοδότησης των υποδοχέων c-Kit και PDGF-R στον καρκίνο του μαστού. Αξιολόγησή τους ως πιθανοί στόχοι μοριακής θεραπείας και δράση του μοριακού αναστολέα STI571

2005

Σοφέτης Ανδρέας

Θ. Ζαφειρόπουλος

Σύμπλοκες ενώσεις του Ga(III) με Ν-αρωματικούς υποκαταστάτες

2005

Τσακίρης Αργύριος

Α. Κουτίνας

Ερυθρά οινοποίηση με ακινητοποιημένα κύτταρα σε στερεά υποπροϊόντα ποτοποιίας

2005

Φίλος Γεώργιος

Δ. Βύνιος

Βιοτεχνολογική παραγωγή γλυκόζης από απόβλητα χαρτιού

2005

Χασκόπουλος Αναστάσιος

Γ. Μαρούλης

Ab initio κβαντοχημική μελέτη των διαμοριακών επιδράσεων μορίων ιδιαζούσης σημασίας για τις περιβαλλοντικές επιστήμες

2005

Γκουβούσης Παναγιώτης

Α. Αλετράς

Ανίχνευση της προθυμοσίνης Α και του παράγοντα αναστολής της μετανάστευσης μακροφάγων σε περιπροσθετικές μεμβράνες από χαλαρές προθέσεις αρθροπλαστικής και μελέτη της συμμετοχής τους στους μηχανισμούς χαλάρωσης

2006

Γουρδούπη Πανωραία

Ι. Καλλίτσης

Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερών που παρουσιάζουν ιοντική αγωγιμότητα

2006

Θειακού Αικατερίνη

Σπ. Περλεπές

Αντιδράσεις τρισθενών λανθανιδίων με δυνητικά γεφυρωτικούς υποκαταστάτες

2006

Καλογιάννη Δέσποινα

Θ. Χριστόπουλος

Νέες τεχνικές ανάλυσης ειδικών αλληλουχιών DNA και RNA

2006

Κανδυλιώτη Γεωργία

Β. Γρηγορίου

Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άμορφων και ημικρυσταλλικών πολυμερών και νανοσύνθετων υλικών υπό την επίδραση μηχανικών, θερμικών και φωτοοξειδωτικών κατεργασιών

2006

Νιάκολας Δημήτριος

Χ. Ματραλής

Μελέτη του φαινόμενου της συνεργίας σε διφασικούς καταλύτες εκλεκτικής αναγωγής των οξειδίων του αζώτου

2006

Νταής Σπυρίδων

Α. Σιώκου

Σύνθεση ρεαλιστικών προτύπων πρόδρομων καταλυτικών συστημάτων Ziegler-Natta και διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα αλκυλίωσης. Μελέτη με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ

2006

Οικονομόπουλος Σόλων

Ι. Καλλίτσης

Σύνθεση, μορφολογική μελέτη και χαρακτηρισμός οπτικοηλεκτρονικών ιδιοτήτων ημιαγωγίμων πολυμερών

2006

Παναγιώτου Γεώργιος

Χρ. Κορδούλης

Μελέτη της εναπόθεσης W(VI) σε TiO2 και της καταλυτικής συμπεριφοράς των TiO2, W/TiO2 καθώς και ζεολιθικών καταλυτών κατά την μερική οξείδωση του λεμονενίου προς π-κυμένιο

2006

Πέτση Θεανώ

Α. Λυκουργιώτης

Μελέτη της εναπόθεσης Cr(VI) σε TiO2 και της καταλυτικής συμπεριφοράς των TiO2, Cr/TiO2 καθώς και ζεολιθικών καταλυτών κατά την μερική οξείδωση του λεμονενίου προς π-κυμένιο

2006

Σινούρης Ευστάθιος

Ν. Παπαγεωργακοπούλου

Πρωτεογλυκάνες και αλληλεπιδράσεις με άλλα μεγαλομόρια εγκεφάλου αμνού

2006

Σταματάτος Θεοχάρης

Σπ. Περλεπές

Χημεία πλειάδων των Cr, Mn, Fe, Co και Ni με υποκαταστάτες 2-πυριδυλο όξιμες και 2 πυριδυλο αλκοόλες: σύνθεση, δομή, χημική δραστικότητα και μαγνητικές ιδιότητες

2006

Τριανταφυλλίδου Ειρήνη-Εύα

Δ. Βύνιος

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων για τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνες για τις διάφορες εγκεφαλοπάθειες

2006

Χριστόπουλος Θεόδωρος

Ν. Παπαγεωργακοπούλου

Μελέτη της έκφρασης μεταλλοπρωτεϊνασών και υαλουρονιδασών στον καρκίνο του λάρυγγα

2006

Αγουρίδης Α. Νικόλαος

Α. Κουτίνας

Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών απορριμμάτων για παραγωγή βιοκαταλυτών για συνεχή ερυθρά οινοποίηση σε χαμηλές θερμοκρασίες και μηλογαλακτική ζύμωση των οίνων

2007

Δημοπούλου Χαραλαμπία

Θ. Χριστόπουλος

Αξιοποίηση της γονιδιακής μεταγραφής και μετάφρασης σε προσδιορισμούς νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών

2007

Κανάκης Ιωάννης

Ν. Καραμάνος

Μελέτη και αξιολόγηση βιοχημικών δεικτών και βιοδραστικών μακρομορίων στη μεταστατική οστική νόσο

2007

Κουσίδου Όλγα

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική και κυτταρική μελέτη της διαμεσολαβούμενης σηματοδότησης από οιστρογονοϋποδοχείς στον καρκίνο του μαστού

2007

Λεουτσάκου Θεώνη

Θ. Χριστόπουλος

Ανάπτυξη υπερευαίσθητης ποσοτικής μεθόδου προσδιορισμού του mRNA του νέου γονιδίου SRA1 και κλινική αξιολόγηση του στον καρκίνο του μαστού και της ωοθήκης

2007

Μαντζουράνη Ευθυμία

Ι. Ματσούκας

Διαμορφωτική ανάλυση πεπτιδικών αναλόγων του επιτόπου 87-99 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (MBP) καθώς και προσομοίωση μοριακής δυναμικής των συμπλόκων τους με τον υποδοχέα HLA-DR2b

2007

Παπαβασιλείου Γεώργιος

Μ. Κανελλάκη

Λυοφιλιωμένη καλλιέργεια kefir στη ζύμωση τυρογάλακτος

2007

Πετράκης Ευάγγελος

Θ. Χριστόπουλος

Νέες τεχνικές πρωτεϊνικής ανάλυσης

2007

Σύψας Βασίλειος

Α. Κουτίνας

Καινοτόμος μέθοδος για παραγωγή οίνου σε οικιακή κλίμακα με ξηρές πρώτες ύλες

2007

Γιαννακούλη Μαρία

Α. Αλετράς

Η ανταγωνιστική δράση του αναπτυξιακού παράγοντα μετασχηματισμού-β1 (TGF-β1) στην επαγόμενη από ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) παραγωγή της μεταλλοπρωτεϊνάσης-1 (MMP-1) από ινοβλάστες ανθρώπου, εξαρτάται από την προέλεση των ινοβλαστών και πραγματοποιείται μέσω ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA)

2008

Δελημάρης Δημήτριος

Θ. Ιωαννίδης

Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων

2008

Καγκελάρη Αδαμαντία

Θ. Ζαφειρόπουλος

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και φωτοφυσική μελέτη συμπλόκων ενώσεων των Al(III) και Ga(III) με βάσεις schiff ως υποκαταστάτες

2008

Τουμπανάκη Δήμητρα

Θ. Χριστόπουλος

Νανοσωματίδια και βιοφωταυγείς ιχνηθέτες στην ανάλυση DNA

2008

Τραγουλιάς Σωτήριος

Θ. Χριστόπουλος

Η μικροτεχνολογία στην ανάλυση DNA και RNA

2008

Παπατριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα

Σπ. Περλεπές

Το θειικό ιόν ως υποκαταστάτης στη χημεία των πολυπυρηνικών και πολυμερών συμπλόκων των Mn, Co, Ni, Zn και Cd

2008

Ανυφαντής Γεώργιος

Γ. Παπαβασιλείου

Ασύμμετρα μέταλλο 1,2-διχαλκογενολένια: σχεδιασμός, σύνθεση, ιδιότητες και πιθανές εφαρμογές

2008

Μπακαούκας Νικόλαος

Γ. Καραϊσκάκης

Αεριοχρωματογραφική μελέτη της εναπόθεσης και αλληλεπίδρασης αερίων ρύπων με επιφάνειες έργων πολιτιστικής κληρονομιάς επικαλυμμένες με διάφορα προστατευτικά υλικά

2008

Βλαχοπούλου Γεωργία

Σπ. Περλεπές

Χημεία πλειάδων του χαλκού(ΙΙ) με υποκαταστάτες τη δι-2-πυριδυλο κετόνη, την πυριδίνη-2,6-διμεθανόλη και διάφορες πολυδοντικές οξίμες

2009

Γαρνέλης Θωμάς

Δ. Παπαϊωάννου

Συνθέσεις πρωτότυπων πολυαμινικών αναλόγων και συζευγμάτων πολυαμινών με φυσικά προϊόντα και συνθετικά τους ανάλογα με ιατρικό ενδιαφέρον

2009

Δέδες Πέτρος

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική, κυτταρική και μοριακή μελέτη της επίδρασης του ζολενδρονικού οξέος σε κυτταρικές σειρές από καρκίνο του μαστού σε οστικά κύτταρα

2009

Δημητρέλλου Δήμητρα

Μ. Κανελλάκη

Χρήση ελεύθερων και ακινητοποιημένων βιοκαταλυτών σε υγρή και ξηρή μορφή ως προβιοτικές καλλιέργειες στην παραγωγή παραδοσιακών ελληνικών τυριών

2009

Κανδύλης Παναγιώτης

Α. Κουτίνας

Χρήση ακινητοποιημένων σε άμυλο και αμυλούχες πρώτες ύλες βιοκαταλυτών στην οινοποίηση σε πιεστή και λυοφιλιωμένη μορφή

2009

Κοψαχείλης Νικόλαος

Μ. Κανελλάκη

Επίδραση συστήματος φορέων ακινητοποίησης από αγροτοβιομηχανικά απορρίμματα σε βιοαντιδραστήρα πολλαπλών κλινών στην παραγωγή οίνου και οινοπνεύματος

2009

Κυριαζής Φώτης

Σπ. Γιαννόπουλος

Μελέτη της δομής, του διαχωρισμού φάσης και των φωτοεπαγόμενων δομικών αλλαγών χαλκογονούχων υάλων με φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης

2009

Λαζάρου Αικατερίνη

Α.Π. Ραπτοπούλου

Χημεία συμπλόκων ενώσεων με υποκαταστάτες μονοαμίδια αλειφατικών δικαρβοξυλικών οξέων: σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη τριαδικών συμπλόκων του χαλκού(ΙΙ) με το μηλεϊμικό οξύ και αρωματικούς Ν-δότες

2009

Λαϊνιώτη Γεωργία

Γ. Καραϊσκάκης

Κινητική μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης παρουσία νέων βιοκαταλυτών

2009

Μποσνέα Α. Λουλούδα

Μ. Κανελλάκη

Παραγωγή προβιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με χρήση λυοφιλιωμένων και μη ακινητοποιημένων κυττάρων lactobacilluscasei

2009

Οικονομόπουλος Ευάγγελος

Θ. Ιωαννίδης

Ανάπτυξη θερμομονωτικών και καταλυτικών υλικών με δομή αεροπηκτώματος

2009

Πευκιανάκης Ελευθέριος

Ι. Καλλίτσης

Νέα πολυμερικά χρωμοφόρα και πολυμερικοί ηλεκτρολύτες για εφαρμογές σε ηλιακές κυψελίδες

2009

Στυλιανού Μαρίνα

Δ. Βύνιος

Μεταβολές των γλυκοζαμινογλυκανών και πρωτεογλυκανών σε ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνωμα του λάρυγγα

2009

Στούμπος Κωνσταντίνος

Σπ. Περλεπές

Σε αναζήτηση μορίων υψηλού σπιν και μονομοριακών μαγνητών: πολυπυρηνικά σύμπλοκα του Mn

2009

Τάρτας Αθανάσιος

Μ. Βλάση

Βιοχημικός και δομικός χαρακτηρισμός του τμήματος TPR επαναλήψεων του μεταγραφικού παράγοντα Ssn6 του Saccharomycescerevisiae

2009

Ταταρίδης Ιωάννης

Θ. Χριστόπουλος

Η μικρο/νανο τεχνολογία στην ανάλυση DNA

2009

Τσαούση Κωνσταντίνα

Α. Κουτίνας

Χρήση των αποβλήτων της ζυθοποιίας για παραγωγή ακινητοποιημένων ξηρών ζυμών

2009

Τραντάκης Ιωάννης

Θ. Χριστόπουλος

Νέες τεχνικές ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων

2009

Αθανασίου Σωτήριος

Α. Αλετράς

Διερεύνηση του ρόλου του αναπτυξιακού παράγοντα μετασχηματισμού-β1 (TGF-β1) και του αναπτυξιακού παράγοντα τύπου ινσουλίνης (IGF-I) στην παθογένεια του ρινικού πολύποδα ανθρώπου

2010

Αλεξάκη Νίκη

Ι. Καλλίτσης

Μελέτη οργανικών ηλιακών κυψελίδων με φασματοσκοπία raman και φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης

2010

Κατεχάκη Ελευθερία

Α. Κουτίνας

Επίδραση θερμικά ξηρανθεισών αρχικών καλλιεργειών στην ωρίμανση σκληρών τυριών

2010

Μπαλωμένου Ιωάννα

Γ. Μπόκιας

Φωτοδυναμική μελέτη ισομερισμού παραγώγων του ναφθαλενίου σε ομογενή και υπερμοριακά συστήματα

2010

Καμπόλης Αναστάσιος

Χρ. Παπαδοπούλου

Μελέτη καταλυτικών συστημάτων για την αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για παραγωγή υγρών καυσίμων

2010

Καλαθάς Δημήτριος

Δ. Βύνιος

Βιοχημική και μοριακή μελέτη των γλυκοζαμινογλυκανών και των ενζύμων μεταβολισμού τους στον καρκίνο

2011

Κατσίλα Θεοδώρα

Ι. Ματσούκας

In vivo βιολογική αξιολόγηση και φαρμακοκινητική μελέτη με χρήση HPLC-MS-MS του leuprolide και αναλόγων του που εμπλέκονται στη θεραπεία του καρκίνου

2011

Κονιδάρης Κωνσταντής

Ε. Μάνεση Ζούπα

Σύμπλοκες ενώσεις του Zn(II) με πυριδυλοξίμες: σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη βιολογικής δραστικότητας

2011

Κουνάβη Κωνσταντίνα

Β. Ναστόπουλος

Κρυσταλλική μηχανική συμπλόκων ενώσεων των Co(II), Ni(II), Cu(II) και Zn(II) με παράγωγα του ιμιδαζολίου ως υποκαταστάτες

2011

Μαλαβάκη Χριστίνα

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική και κυτταρική μελέτη της επίδρασης του PDGF-R στην έκφραση λειτουργικών μακρομορίων στον καρκίνο του μαστού

2011

Σταχτέα Ξανθή

Ν. Καραμάνος

Βιοχημική και μοριακή προσέγγιση του ρόλου του υαλουρονικού οξέος και του κολλαγόνου τύπου VI σε κυτταρικές σειρές από σύνδρομο Down

2011

Στεφόπουλος Ανδρέας

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη πολυμερικών και υβριδικών υλικών που περιέχουν ομάδες δότη και δέκτη ηλεκτρονίων

2011

Τσιλέμου Αλεξάνδρα

Κ. Τσίγγανος

Μελέτη γλυκοζιτικών ενζύμων στο χόνδρο

2011

Νιαράκη Άννα

Α. Αλετράς

Μελέτη του διαλυτού τύπου της μεμβρανικής μεταλλοπρωτεάσης ΜΤ1-ΜΜΡ από περιπροσθετικούς ιστούς χαλαρών προθέσεων αρθροπλαστικής, επίδραση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών και κινασών ενεργοποιούμενων από μιτογόνα στην παραγωγή αυτής και άλλων μεταλλοπρωτεασών στους περιπροσθετικούς ιστούς

2011

Σταυρόπουλος Ιωάννης

Αλ. Λυκουργιώτης

Μελέτη της ρόφησης υδατικών συμπλόκων νικελίου στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου

2011

Γεωργοπούλου Αναστασία

Αικ. Ραπτοπούλου

Σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός, φασματοσκοπικές και μαγνητικές μελέτες πολυπυρηνικών ομομεταλλικών 3d και ετερομεταλλικών 3d-4f συμπλόκων

2011

Χαντζής Αγησίλαος

Γ. Μαρούλης

Ηλεκτρικές πολυπολικές ροπές υποκατεστημένων ακετυλενικών αλυσίδων H-(C---C)n-H, X-(C---C)n-X, ηλεκτρική (υπερ)πολωσιμότης ακετυλενικών αλυσίδων Η-(C---C)n-H και ηλεκξτρικές ιδιότητες αλληλεπίδρασης τους με άτομα ηλίου H-(C---C)n-H...He

2011

Παπαδημητρίου Κωνσταντινιά

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη γραμμικών και διασυνδεδεμένων πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν λειτουργικές ομάδες και εφαρμογή τους σε μονοδιαία κυψελίδα καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας

2011

Τζοβόλου Δήμητρα

Χρ. Τσακίρογλου

Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων απορρύπανσηςτης ακόρεστης ζώνης εδάφους μολυσμένου με κηροζίνη

2011

Σκλήρης Αντώνιος

Α. Θεοχάρης

Ο ρόλος της σεργλυκίνης στη ρύθμιση του συμπληρώματος και στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών σε μυελωματικά πλασματοκύτταρα: βιοχημική, μοριακή και κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση

2011

Αναγνωστόπουλος Βασίλειος

Β. Συμεόπουλος

Αξιοποίηση αγροτο-βιομηχανικών παραπροϊόντων ως ροφητικών υλικών χαμηλού κόστους για την απομάκρυνση ραδιονουκλιδίων από υδατικά συστήματα. Μελέτη παραπροϊόντων ζυθοποιίας και οινοποιίας για δέσμευση ακτινιδών

2011

Παπαποστόλου Χαρίλαος

Α. Κουτίνας

Ζυμωτική ικανότητα ξηρανθεισών με θέρμανση ζυμών που ζυμώνουν τη λακτόζη

2011

Ευθυμίου Κωνσταντίνος

Σπ. Περλεπές

Χημική Δραστικότητα Συμπλοκοποιημένων Υποκαταστατών- Οργανική Χημεία Μεταλλικών Συμπλόκων: Μετασχηματισμοί της Δι-2-πυριδυλοκετόνης στη Χημεία των Πολυπυρηνικών Συμπλόκων του Νικελίου(ΙΙ) και των Ετερομεταλλικών Συμπλόκων Νικελίου(ΙΙ)-Λανθανιδίων(ΙΙΙ)

2011

Βλάχου Αθηνά

Β. Συμεόπουλος

Συμβολή στη βιορρόφηση ραδιονουκλιδίων και βαρέων μετάλλων: ρόφηση νεοδυμίου, ουρανίου και καδμίου σε μικροοργανισμούς που ενυπάρχουν στα τρόφιμα

2012

Κόλλια Μαρία

Χ. Ματραλής

Μελέτη στηριζόμενων σε δυαδικά υποστρώματα καταλυτών για την παραγωγή αερίου σύνθεσης από την καταλυτική αναμόρφωση του φυσικού αερίου με διοξείδιο του άνθρακα

2012

Λάλα Μαρία

Π. Ιωάννου

Σύνθεση νέων αρσονολιπιδίων (2,3,4-τριακυλοξυβουτυλαρσονικών οξέων)

2012

Ντουντανιώτης Δημήτριος

Ι. Ματσούκας

Διαμορφωτική μελέτη αντιυπερτασικών φαρμάκων και αλληλεπιδράσεις τους με λιποειδείς διπλοστιβάδες με χρήση φυσικοχημικών μεθόδων

2012

Πλατανίτης Παναγιώτης

Α. Λυκουργιώτης

Ανάπτυξη καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας στηριγμένων σε τιτάνια

2012

Σίδερης Θεόδωρος

Π. Ιωάννου

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις ενώσεων του αρσενικού και μελέτη του δισουλφιδίου του Bunsen, Me4As2S2

2012

Καλλής Μιχάλης

Μ. Κανελλάκη

Χρήση της ρητίνης (Pistacia terebinthus) ως φορέα ακινητοποίησης κυττάρων ζύμης για την παραγωγή οίνων

2013

Κουρκούλη Σουζάνα

Ι. Καλλίτσης

Υβριδικά νανοϋλικά που βασίζονται σε τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα ή/και φουλλερένια με ημιαγώγιμα πολυμερή για εφαρμογή τους σε ενεργειακές τεχνολογίες

2013

Μορφοπούλου Χριστίνα

Ι. Καλλίτσης

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογές σε κυψελίδες καυσίμου

2013

Μακρής Κωνσταντίνος

Γ. Μαρούλης

Συστηματική κατασκευή βάσεων ατομικών τροχιακών για τον κβαντοχημικό υπολογισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων μορίων. Εφαρμογή σε διαλογόνα ΧΥ (Χ, Υ = F, Cl, Br, I).

2013