Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Θέμα Έτος
Θεοχάρης Αχιλλέας Ν. Καραμάνος Μελέτη των πρωτεογλυκανών του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής του ανθρώπου με βιοχημικές, ανοσοϊστοχημικές και μεθόδους μοριακής βιολογίας 2000
Κωνσταντακοπούλου Φωτεινή Ι. Καλλίτσης Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες φωτονικών πολυμερών 2000
Λαλιώτη Νικολία Ε. Μάνεση-Ζούπα   2000
Λάμαρη Φωτεινή Ν. Καραμάνος Ανάπτυξη ανοσοενζυμικής μεθοδολογίας και μελέτη της invivo δράσης σκευασμάτων ανοσοσφαιρινών έναντι πολυσακχαριτικών αντιγόνων βακτηρίων 2000
Μπουρίκας Κυριάκος Α. Λυκουργιώτης Σύνθεση στηριζομένων καταλυτών με τη μέθοδο «εναπόθεση ισορροπίας-διήθηση» 2000
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Θ. Ζαφειρόπουλος Αντιδράσεις τρισθενών λανθανιδίων με καρβοξυλάτο υποκαταστάτες 2000
Σάμιος Κων/νος Ν. Καλφόγλου Μελέτη συμβατοποίησης πολυμερικών κραμάτων με φυσικοχημικές και χημικές δράσεις 2000
Σπηλίου Σπυριδούλα Κ. Πούλος Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων πεπτιδίων εντόμων – μελέτη της σχέσης δομής-βιολογικής δραστικότητας 2000
Σταμάτης Νικόλαος Α. Λυκουργιώτης Παρασκευή μικτών καταλυτικών υποστρωμάτων MnO-Al2O3 με ελεγχόμενη εναπόθεση ιόντων Μn2+ στην επιφάνεια γ-Al2O3 2000
Τζαβέλλας Νεκτάριος Ν. Κλούρας Μεταλλοκενο-ψευδαλογονίδια και μεταλλοκενο-πενταχαλκογενίδια των ομάδων IVB και VB: σύνθεση, ιδιότητες, δομή 2000
Φουρνάρης Κων/νος Ε. Ντάλας Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσυνθετών υλικών από φυλλόμορφα ορυκτά και οργανικές πολυμερείς ενώσεις 2000
Αγγελής Γεώργιος Ι. Ματσούκας Σχέσεις δομής και βιολογικής δράσης γραμμικών και κυκλικών αναλόγων της αγγειοτενσίνης ΙΙ με τροποποιήσεις στις θέσεις 1, 7 και 8 2001
Γκουντάνη Αικατερίνη Χρ. Κορδούλης Ανάπτυξη καταλυτών για τη μείωση του βενζολίου στη βενζίνη 2001
Διονυσοπούλου Σταυρούλα Σπ. Περλεπές Σύνθεση και μελέτη καρβοξυλικών ενώσεων του Co(II) και του Cu(II) με μονοδοντικούς και πολυδοντικούς υποκαταστάτες 2001
Ματσούκα Ελισάβετ Ι. Ματσούκας Μελέτη διαμόρφωσης επιτόπου 87-99 της ανθρώπινης μυελίνης που εμπλέκεται στην σκλήρυνση κατά πλάκας 2001
Μπεκατώρου Αργυρώ Μ. Κανελλάκη Χρήση λυοφιλιωμένων ακινητοποιημένων και μη κυττάρων στην παραγωγή μπύρας 2001
Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω Ι. Καλλίτσης Σύνθεση και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άκαμπτων πολυμερών και μιγμάτων τους, για χρήση τους σε κελιά καυσίμου 2001
Οικονομοπούλου Ματίνα Α. Κουτίνας Κατευθυνόμενη ζύμωση του γλεύκους για οινοποίηση με λυοφιλιωμένα ακινητοποιημένα και μη κύτταρα ως αρχική καλλιέργεια (started culture) 2001
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος Ι. Ματσούκας Σχέσεις δομής-δραστικότητας πεπτιδικών αναλόγων της δραστικής αλληλουχίας S42FLLR46 του υποδοχέα της θρομβίνης 2001
Ρουμελιώτη Παναγιώτα Ι. Ματσούκας Σχεδιασμός και σύνθεση μη πεπτιδικών μιμητών της αγγειοτασίνης ΙΙ με αντιυπερτασική δράση 2001
Τσέλιος Θεόδωρος Ι. Ματσούκας Σύνθεση και βιολογική δράση αναλόγων της μυελίνης 2001
Τσόχος Αλέξανδρος Σπ. Περλεπές Magnetic properties of polynuclear and polymeric Co(II) compounds 2001
Φούντζουλα Χριστίνα Χρ. Κορδούλης Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου 2001
Khan Rashid-Atta Γ. Καραϊσκάκης Development of new chromatographic methods for the study of exchange of pollutants between the atmosphere and the water environment 2002
Ζανιάς Στέργιος Θ. Ζαφειρόπουλος Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων του Ga με πιθανή κυτταροστατική δραστικότητα 2002
Ζερβού Μαρία Ι. Ματσούκας Μελέτη διαμόρφωσης βιολογικά δραστικών πεπτιδομιμητικών μορίων με χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 2002
Κουρκουτάς Ιωάννης Μ. Κανελλάκη Παραγωγή κρασιού με ακινητοποιημένα κύτταρα σε φρούτα 2002
Λουκάτος Παύλος Α. Κουτίνας Ποιότητα αποσταγμάτων από οίνους που παράχθηκαν με ακινητοποιημένα κύτταρα 2002
Μουρτάς Σπυρίδων Κλ. Μπάρλος Σύνθεση μερκάπτο ενώσεων σε στερεά φάση 2002
Μπαλαγιάννης Γεώργιος Δ. Παπαϊωάννου Ολική σύνθεση πρωτότυπων διδεοξυνουκλεοζιτών με πρώτη ύλη χειρόμορφα αμινοξέα και μελέτη της αντι-HIV δράσης τους 2002
Νταλιάνη Ιωάννα Ι. Ματσούκας Φαρμακολογικές και βιολογικές μελέτες αναλόγων επιτόπων της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (MBP). Αλληλεπιδράσεις Losartan και κανναβινοειδών μορίων στις μεμβράνες 2002
Ξενίδης Δημήτριος Γ. Μαρούλης Θεωρητική μελέτη των ηλεκτρικών πολυπολικών ροπών, της διπολικής πολωσιμότητας και υπερπολωσιμότητας της ανοικτής και κλειστής μορφής των Ο3, S3, Se3, Te3 και των SO2, SeO2, TeO2 με abinitio και DFT κβαντοχημικές μεθόδους 2002
Παπαευσταθίου Ιωάννης Σπ. Περλεπές Ανάπτυξη στρατηγικών σύνθεσης, χημική δραστικότητα και χαρακτηρισμός πλειάδων και πολυμερών ένταξης ιόντων μετάλλων της 1ης σειράς μετάπτωσης 2002
Φατσέας Παναγιώτης Ι. Ματσούκας Μελέτες δομής δραστικότητας μη πεπτιδικών μιμητών της δραστικής περιοχής SFLLR του υποδοχέα της θρομβίνης 2002
Obeid Pierre-Joseph Θ. Χριστόπουλος Ανάπτυξη μικροδιατάξεων (chips) για την ανάλυση νουκλεϊκών οξέων 2003
Αθανασιάδης Ηλίας Α. Κουτίνας Βιοτεχνολογική αξιοποίηση τυρογάλακτος με τη χρήση της μεικτής καλλιέργειας kefir. Ανάπτυξη της τεχνολογίας σε βιομηχανικής κλίμακας ζυμώσεις 2003
Αθανασόπουλος Κων/νος Δ. Παπαϊωάννου Συμβολή στην ασύμμετρη σύνθεση αμινοξέων και πεπτιδίων με την χρήση φυσικών αμινοξέων ως χειρόμορφων εκμαγείων 2003
Αταλόγλου Θεοδώρα Α. Λυκουργιώτης Σύνθεση καταλυτών κοβαλτίου για την καύση πτητικών οργανικών ενώσεων V.O.Cs. 2003
Γιαννικοπούλου Παναγιώτα Κ. Τσίγγανος Βιοχημικός και ανοσολογικός χαρακτηρισμός των 90 kDa πρωτεϊνών από χλαμύδια της ψιττακώσεως (C. psittaci) του τύπου αποβολής των μηρυκαστικών και μελέτη του βιολογικού τους ρόλου 2003
Καραβόλτσος Εμμανουήλ Κ. Μπάρλος Συνδυαστική χημεία. Διασύνδεση αμινών επί στερεών υποστρωμάτων 2003
Κεραμυδά Μαρία Ι. Ματσούκας Σύνθεση και βιολογική δράση αναλόγων της GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) με υποκατάσταση στις θέσεις 5, 6, 9. Εφαρμογές στην αναπαραγωγή 2003
Κεφαλλωνίτη Ελένη-Σπυριδούλα Σπ. Περλεπές Καρβοξυλάτο πλειάδες του μαγγανίου 2003
Μαλλούχος Αθανάσιος Μ. Κανελλάκη Μελέτη δευτερογενούς αρώματος με GC/MS οίνων που παράγονται με ακινητοποιημένα κύτταρα 2003
Μήλιος Κωνσταντίνος Σπ. Περλεπές Πλειάδες του Mn σε ενδιάμεσες οξειδωτικές βαθμίδες με οξιμάτο και καρβοξυλάτο υποκαταστάτες: σύνθεση, χαρακτηρισμός και μαγνητικές ιδιότητες 2003
Μπούνταλης Αθανάσιος Σπ. Περλεπές Πολυπυρηνικά σύμπλοκα των Fe(II) και Fe(III): σύνθεση, χημική δραστικότητα, δομικός χαρακτηρισμός, μαγνητοχημικές και φασματοσκοπικές μελέτες 2003
Νούλας Αργύριος Ν. Καραμάνος Μακρομοριακή σύσταση υαλοειδούς οφθαλμού θηλαστικών: ειδική αναφορά στις συζεύξιμες πρωτεογλυκάνες και τη δομή των γλυκοζαμινογλακανών 2003
Σκανδάλης Σπυρίδων Ν. Παπαγεωργακοπούλου Μελέτη των πρωτεογλυκανών νεοπλασιών ανθρωπίνου λάρυγγα 2003
Τζαβάρα Χρυσούλα Κλ. Μπάρλος Βελτίωση σύνθεσης πεπτιδίων και οργανικών μορίων με χρήση ευαίσθητων σε οξέα πολυμερών υποστρωμάτων 2003
Φαρμάκης Λάμπρος Γ. Καραϊσκάκης Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός δειγμάτων αμύλου προερχομένων από διάφορα δημητριακά με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου 2003
Χαρίτος Κωνσταντίνος Γ. Μαρούλης Θεωρία και υπολογισμός της ηλεκτρονιακής συσχέτισης στο συνεχές φάσμα, απλός και διπλός φωτοϊονισμός 2003
Ζουμπουλάκης Παναγιώτης Ι. Ματσούκας Χρήση NMR, περίθλασης ακτίνων-Χ και μοριακών γραφικών, για τη μελέτη των διαμορφώσεων ανταγωνιστών της αγγειοτασίνης ΙΙ καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τις βιολογικές μεμβράνες και τον ΑΤ1 υποδοχέα 2004
Καραμάνης Παναγιώτης Γ. Μαρούλης Συμβολή στη συστηματική θεωρητική μελέτη της επίδρασης της υποκατάστασης στην γραμμική και μη γραμμική πολωσιμότητα υδρογονανθράκων με συζυγείς δεσμούς 2004
Κατσουλάκου Ευγενία Ε. Μάνεση-Ζούπα Μοντελοποίηση βιολογικών δράσεων Zn(II) και Cd(II) 2004
Μητροπούλου Θεώνη Ν. Καραμάνος Βιοχημική και φαρμακολογική μελέτη σε κυτταρικές σειρές από καρκίνο μαστού: επίδραση αναστολέων στην έκφραση γονιδίων εξωκυττάριου χώρου και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 2004
Ασούτη Μαρία Δ. Βύνιος Μεταβολές των μακρομοριακών συστατικών οφθαλμικών ιστών σε παθολογικές καταστάσεις 2005
Μηλιτσοπούλου Μαρία Ν. Καραμάνος Βιοχημική προσέγγιση των αλληλεπιδράσεων αυξητικών παραγόντων (growth factors)-πρωτεογλυκανών σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο 2005
Μηναδάκης Εμμανουήλ Γ. Μαρούλης Κβαντοχημική μελέτη του ανθρακικού ασβεστίου 2005
Πλέσσας Σταύρος Α. Κουτίνας Στερεά απορρίμματα γεωργικών προϊόντων και γεωργικών βιομηχανιών σαν υποστρώματα ακινητοποίησης κυττάρων για ζύμες αρτοποιίας 2005
Ρουσσίδης Ανδρέας Ν. Καραμάνος Βιοχημική, κυτταρική και μοριακή μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυττάριας σηματοδότησης των υποδοχέων c-Kit και PDGF-R στον καρκίνο του μαστού. Αξιολόγησή τους ως πιθανοί στόχοι μοριακής θεραπείας και δράση του μοριακού αναστολέα STI571 2005
Σοφέτης Ανδρέας Θ. Ζαφειρόπουλος Σύμπλοκες ενώσεις του Ga(III) με Ν-αρωματικούς υποκαταστάτες 2005
Τσακίρης Αργύριος Α. Κουτίνας Ερυθρά οινοποίηση με ακινητοποιημένα κύτταρα σε στερεά υποπροϊόντα ποτοποιίας 2005
Φίλος Γεώργιος Δ. Βύνιος Βιοτεχνολογική παραγωγή γλυκόζης από απόβλητα χαρτιού 2005
Χασκόπουλος Αναστάσιος Γ. Μαρούλης Ab initio κβαντοχημική μελέτη των διαμοριακών επιδράσεων μορίων ιδιαζούσης σημασίας για τις περιβαλλοντικές επιστήμες 2005
Γκουβούσης Παναγιώτης Α. Αλετράς Ανίχνευση της προθυμοσίνης Α και του παράγοντα αναστολής της μετανάστευσης μακροφάγων σε περιπροσθετικές μεμβράνες από χαλαρές προθέσεις αρθροπλαστικής και μελέτη της συμμετοχής τους στους μηχανισμούς χαλάρωσης 2006
Γουρδούπη Πανωραία Ι. Καλλίτσης Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερών που παρουσιάζουν ιοντική αγωγιμότητα 2006
Θειακού Αικατερίνη Σπ. Περλεπές Αντιδράσεις τρισθενών λανθανιδίων με δυνητικά γεφυρωτικούς υποκαταστάτες 2006
Καλογιάννη Δέσποινα Θ. Χριστόπουλος Νέες τεχνικές ανάλυσης ειδικών αλληλουχιών DNA και RNA 2006
Κανδυλιώτη Γεωργία Β. Γρηγορίου Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άμορφων και ημικρυσταλλικών πολυμερών και νανοσύνθετων υλικών υπό την επίδραση μηχανικών, θερμικών και φωτοοξειδωτικών κατεργασιών 2006
Νιάκολας Δημήτριος Χ. Ματραλής Μελέτη του φαινόμενου της συνεργίας σε διφασικούς καταλύτες εκλεκτικής αναγωγής των οξειδίων του αζώτου 2006
Νταής Σπυρίδων Α. Σιώκου Σύνθεση ρεαλιστικών προτύπων πρόδρομων καταλυτικών συστημάτων Ziegler-Natta και διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα αλκυλίωσης. Μελέτη με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ 2006
Οικονομόπουλος Σόλων Ι. Καλλίτσης Σύνθεση, μορφολογική μελέτη και χαρακτηρισμός οπτικοηλεκτρονικών ιδιοτήτων ημιαγωγίμων πολυμερών 2006
Παναγιώτου Γεώργιος Χρ. Κορδούλης Μελέτη της εναπόθεσης W(VI) σε TiO2 και της καταλυτικής συμπεριφοράς των TiO2, W/TiO2 καθώς και ζεολιθικών καταλυτών κατά την μερική οξείδωση του λεμονενίου προς π-κυμένιο 2006
Πέτση Θεανώ Α. Λυκουργιώτης Μελέτη της εναπόθεσης Cr(VI) σε TiO2 και της καταλυτικής συμπεριφοράς των TiO2, Cr/TiO2 καθώς και ζεολιθικών καταλυτών κατά την μερική οξείδωση του λεμονενίου προς π-κυμένιο 2006
Σινούρης Ευστάθιος Ν. Παπαγεωργακοπούλου Πρωτεογλυκάνες και αλληλεπιδράσεις με άλλα μεγαλομόρια εγκεφάλου αμνού 2006
Σταματάτος Θεοχάρης Σπ. Περλεπές Χημεία πλειάδων των Cr, Mn, Fe, Co και Ni με υποκαταστάτες 2-πυριδυλο όξιμες και 2 πυριδυλο αλκοόλες: σύνθεση, δομή, χημική δραστικότητα και μαγνητικές ιδιότητες 2006
Τριανταφυλλίδου Ειρήνη-Εύα Δ. Βύνιος Ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων για τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνες για τις διάφορες εγκεφαλοπάθειες 2006
Χριστόπουλος Θεόδωρος Ν. Παπαγεωργακοπούλου Μελέτη της έκφρασης μεταλλοπρωτεϊνασών και υαλουρονιδασών στον καρκίνο του λάρυγγα 2006
Αγουρίδης Α. Νικόλαος Α. Κουτίνας Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών απορριμμάτων για παραγωγή βιοκαταλυτών για συνεχή ερυθρά οινοποίηση σε χαμηλές θερμοκρασίες και μηλογαλακτική ζύμωση των οίνων 2007
Δημοπούλου Χαραλαμπία Θ. Χριστόπουλος Αξιοποίηση της γονιδιακής μεταγραφής και μετάφρασης σε προσδιορισμούς νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών 2007
Κανάκης Ιωάννης Ν. Καραμάνος Μελέτη και αξιολόγηση βιοχημικών δεικτών και βιοδραστικών μακρομορίων στη μεταστατική οστική νόσο 2007
Κουσίδου Όλγα Ν. Καραμάνος Βιοχημική και κυτταρική μελέτη της διαμεσολαβούμενης σηματοδότησης από οιστρογονοϋποδοχείς στον καρκίνο του μαστού 2007
Λεουτσάκου Θεώνη Θ. Χριστόπουλος Ανάπτυξη υπερευαίσθητης ποσοτικής μεθόδου προσδιορισμού του mRNA του νέου γονιδίου SRA1 και κλινική αξιολόγηση του στον καρκίνο του μαστού και της ωοθήκης 2007
Μαντζουράνη Ευθυμία Ι. Ματσούκας Διαμορφωτική ανάλυση πεπτιδικών αναλόγων του επιτόπου 87-99 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (MBP) καθώς και προσομοίωση μοριακής δυναμικής των συμπλόκων τους με τον υποδοχέα HLA-DR2b 2007
Παπαβασιλείου Γεώργιος Μ. Κανελλάκη Λυοφιλιωμένη καλλιέργεια kefir στη ζύμωση τυρογάλακτος 2007
Πετράκης Ευάγγελος Θ. Χριστόπουλος Νέες τεχνικές πρωτεϊνικής ανάλυσης 2007
Σύψας Βασίλειος Α. Κουτίνας Καινοτόμος μέθοδος για παραγωγή οίνου σε οικιακή κλίμακα με ξηρές πρώτες ύλες 2007
Γιαννακούλη Μαρία Α. Αλετράς Η ανταγωνιστική δράση του αναπτυξιακού παράγοντα μετασχηματισμού-β1 (TGF-β1) στην επαγόμενη από ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) παραγωγή της μεταλλοπρωτεϊνάσης-1 (MMP-1) από ινοβλάστες ανθρώπου, εξαρτάται από την προέλεση των ινοβλαστών και πραγματοποιείται μέσω ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA) 2008
Δελημάρης Δημήτριος Θ. Ιωαννίδης Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων 2008
Καγκελάρη Αδαμαντία Θ. Ζαφειρόπουλος Σύνθεση, χαρακτηρισμός και φωτοφυσική μελέτη συμπλόκων ενώσεων των Al(III) και Ga(III) με βάσεις schiff ως υποκαταστάτες 2008
Τουμπανάκη Δήμητρα Θ. Χριστόπουλος Νανοσωματίδια και βιοφωταυγείς ιχνηθέτες στην ανάλυση DNA 2008
Τραγουλιάς Σωτήριος Θ. Χριστόπουλος Η μικροτεχνολογία στην ανάλυση DNA και RNA 2008
Παπατριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα Σπ. Περλεπές Το θειικό ιόν ως υποκαταστάτης στη χημεία των πολυπυρηνικών και πολυμερών συμπλόκων των Mn, Co, Ni, Zn και Cd 2008
Ανυφαντής Γεώργιος Γ. Παπαβασιλείου Ασύμμετρα μέταλλο 1,2-διχαλκογενολένια: σχεδιασμός, σύνθεση, ιδιότητες και πιθανές εφαρμογές 2008
Μπακαούκας Νικόλαος Γ. Καραϊσκάκης Αεριοχρωματογραφική μελέτη της εναπόθεσης και αλληλεπίδρασης αερίων ρύπων με επιφάνειες έργων πολιτιστικής κληρονομιάς επικαλυμμένες με διάφορα προστατευτικά υλικά 2008
Βλαχοπούλου Γεωργία Σπ. Περλεπές Χημεία πλειάδων του χαλκού(ΙΙ) με υποκαταστάτες τη δι-2-πυριδυλο κετόνη, την πυριδίνη-2,6-διμεθανόλη και διάφορες πολυδοντικές οξίμες 2009
Γαρνέλης Θωμάς Δ. Παπαϊωάννου Συνθέσεις πρωτότυπων πολυαμινικών αναλόγων και συζευγμάτων πολυαμινών με φυσικά προϊόντα και συνθετικά τους ανάλογα με ιατρικό ενδιαφέρον 2009
Δέδες Πέτρος Ν. Καραμάνος Βιοχημική, κυτταρική και μοριακή μελέτη της επίδρασης του ζολενδρονικού οξέος σε κυτταρικές σειρές από καρκίνο του μαστού σε οστικά κύτταρα 2009
Δημητρέλλου Δήμητρα Μ. Κανελλάκη Χρήση ελεύθερων και ακινητοποιημένων βιοκαταλυτών σε υγρή και ξηρή μορφή ως προβιοτικές καλλιέργειες στην παραγωγή παραδοσιακών ελληνικών τυριών 2009
Κανδύλης Παναγιώτης Α. Κουτίνας Χρήση ακινητοποιημένων σε άμυλο και αμυλούχες πρώτες ύλες βιοκαταλυτών στην οινοποίηση σε πιεστή και λυοφιλιωμένη μορφή 2009
Κοψαχείλης Νικόλαος Μ. Κανελλάκη Επίδραση συστήματος φορέων ακινητοποίησης από αγροτοβιομηχανικά απορρίμματα σε βιοαντιδραστήρα πολλαπλών κλινών στην παραγωγή οίνου και οινοπνεύματος 2009
Κυριαζής Φώτης Σπ. Γιαννόπουλος Μελέτη της δομής, του διαχωρισμού φάσης και των φωτοεπαγόμενων δομικών αλλαγών χαλκογονούχων υάλων με φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 2009
Λαζάρου Αικατερίνη Α.Π. Ραπτοπούλου Χημεία συμπλόκων ενώσεων με υποκαταστάτες μονοαμίδια αλειφατικών δικαρβοξυλικών οξέων: σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη τριαδικών συμπλόκων του χαλκού(ΙΙ) με το μηλεϊμικό οξύ και αρωματικούς Ν-δότες 2009
Λαϊνιώτη Γεωργία Γ. Καραϊσκάκης Κινητική μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης παρουσία νέων βιοκαταλυτών 2009
Μποσνέα Α. Λουλούδα Μ. Κανελλάκη Παραγωγή προβιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με χρήση λυοφιλιωμένων και μη ακινητοποιημένων κυττάρων lactobacilluscasei 2009
Οικονομόπουλος Ευάγγελος Θ. Ιωαννίδης Ανάπτυξη θερμομονωτικών και καταλυτικών υλικών με δομή αεροπηκτώματος 2009
Πευκιανάκης Ελευθέριος Ι. Καλλίτσης Νέα πολυμερικά χρωμοφόρα και πολυμερικοί ηλεκτρολύτες για εφαρμογές σε ηλιακές κυψελίδες 2009
Στυλιανού Μαρίνα Δ. Βύνιος Μεταβολές των γλυκοζαμινογλυκανών και πρωτεογλυκανών σε ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνωμα του λάρυγγα 2009
Στούμπος Κωνσταντίνος Σπ. Περλεπές Σε αναζήτηση μορίων υψηλού σπιν και μονομοριακών μαγνητών: πολυπυρηνικά σύμπλοκα του Mn 2009
Τάρτας Αθανάσιος Μ. Βλάση Βιοχημικός και δομικός χαρακτηρισμός του τμήματος TPR επαναλήψεων του μεταγραφικού παράγοντα Ssn6 του Saccharomycescerevisiae 2009
Ταταρίδης Ιωάννης Θ. Χριστόπουλος Η μικρο/νανο τεχνολογία στην ανάλυση DNA 2009
Τσαούση Κωνσταντίνα Α. Κουτίνας Χρήση των αποβλήτων της ζυθοποιίας για παραγωγή ακινητοποιημένων ξηρών ζυμών 2009
Τραντάκης Ιωάννης Θ. Χριστόπουλος Νέες τεχνικές ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων 2009
Αθανασίου Σωτήριος Α. Αλετράς Διερεύνηση του ρόλου του αναπτυξιακού παράγοντα μετασχηματισμού-β1 (TGF-β1) και του αναπτυξιακού παράγοντα τύπου ινσουλίνης (IGF-I) στην παθογένεια του ρινικού πολύποδα ανθρώπου 2010
Αλεξάκη Νίκη Ι. Καλλίτσης Μελέτη οργανικών ηλιακών κυψελίδων με φασματοσκοπία raman και φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης 2010
Κατεχάκη Ελευθερία Α. Κουτίνας Επίδραση θερμικά ξηρανθεισών αρχικών καλλιεργειών στην ωρίμανση σκληρών τυριών 2010
Μπαλωμένου Ιωάννα Γ. Μπόκιας Φωτοδυναμική μελέτη ισομερισμού παραγώγων του ναφθαλενίου σε ομογενή και υπερμοριακά συστήματα 2010
Καμπόλης Αναστάσιος Χρ. Παπαδοπούλου Μελέτη καταλυτικών συστημάτων για την αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για παραγωγή υγρών καυσίμων 2010
Καλαθάς Δημήτριος Δ. Βύνιος Βιοχημική και μοριακή μελέτη των γλυκοζαμινογλυκανών και των ενζύμων μεταβολισμού τους στον καρκίνο 2011
Κατσίλα Θεοδώρα Ι. Ματσούκας In vivo βιολογική αξιολόγηση και φαρμακοκινητική μελέτη με χρήση HPLC-MS-MS του leuprolide και αναλόγων του που εμπλέκονται στη θεραπεία του καρκίνου 2011
Κονιδάρης Κωνσταντής Ε. Μάνεση Ζούπα Σύμπλοκες ενώσεις του Zn(II) με πυριδυλοξίμες: σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη βιολογικής δραστικότητας 2011
Κουνάβη Κωνσταντίνα Β. Ναστόπουλος Κρυσταλλική μηχανική συμπλόκων ενώσεων των Co(II), Ni(II), Cu(II) και Zn(II) με παράγωγα του ιμιδαζολίου ως υποκαταστάτες 2011
Μαλαβάκη Χριστίνα Ν. Καραμάνος Βιοχημική και κυτταρική μελέτη της επίδρασης του PDGF-R στην έκφραση λειτουργικών μακρομορίων στον καρκίνο του μαστού 2011
Σταχτέα Ξανθή Ν. Καραμάνος Βιοχημική και μοριακή προσέγγιση του ρόλου του υαλουρονικού οξέος και του κολλαγόνου τύπου VI σε κυτταρικές σειρές από σύνδρομο Down 2011
Στεφόπουλος Ανδρέας Ι. Καλλίτσης Ανάπτυξη πολυμερικών και υβριδικών υλικών που περιέχουν ομάδες δότη και δέκτη ηλεκτρονίων 2011
Τσιλέμου Αλεξάνδρα Κ. Τσίγγανος Μελέτη γλυκοζιτικών ενζύμων στο χόνδρο 2011
Νιαράκη Άννα Α. Αλετράς Μελέτη του διαλυτού τύπου της μεμβρανικής μεταλλοπρωτεάσης ΜΤ1-ΜΜΡ από περιπροσθετικούς ιστούς χαλαρών προθέσεων αρθροπλαστικής, επίδραση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών και κινασών ενεργοποιούμενων από μιτογόνα στην παραγωγή αυτής και άλλων μεταλλοπρωτεασών στους περιπροσθετικούς ιστούς 2011
Σταυρόπουλος Ιωάννης Αλ. Λυκουργιώτης Μελέτη της ρόφησης υδατικών συμπλόκων νικελίου στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου 2011
Γεωργοπούλου Αναστασία Αικ. Ραπτοπούλου Σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός, φασματοσκοπικές και μαγνητικές μελέτες πολυπυρηνικών ομομεταλλικών 3d και ετερομεταλλικών 3d-4f συμπλόκων 2011
Χαντζής Αγησίλαος Γ. Μαρούλης Ηλεκτρικές πολυπολικές ροπές υποκατεστημένων ακετυλενικών αλυσίδων H-(C---C)n-H, X-(C---C)n-X, ηλεκτρική (υπερ)πολωσιμότης ακετυλενικών αλυσίδων Η-(C---C)n-H και ηλεκξτρικές ιδιότητες αλληλεπίδρασης τους με άτομα ηλίου H-(C---C)n-H...He 2011
Παπαδημητρίου Κωνσταντινιά Ι. Καλλίτσης Ανάπτυξη γραμμικών και διασυνδεδεμένων πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν λειτουργικές ομάδες και εφαρμογή τους σε μονοδιαία κυψελίδα καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας 2011
Τζοβόλου Δήμητρα Χρ. Τσακίρογλου Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων απορρύπανσηςτης ακόρεστης ζώνης εδάφους μολυσμένου με κηροζίνη 2011
Σκλήρης Αντώνιος Α. Θεοχάρης Ο ρόλος της σεργλυκίνης στη ρύθμιση του συμπληρώματος και στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών σε μυελωματικά πλασματοκύτταρα: βιοχημική, μοριακή και κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση 2011
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Β. Συμεόπουλος Αξιοποίηση αγροτο-βιομηχανικών παραπροϊόντων ως ροφητικών υλικών χαμηλού κόστους για την απομάκρυνση ραδιονουκλιδίων από υδατικά συστήματα. Μελέτη παραπροϊόντων ζυθοποιίας και οινοποιίας για δέσμευση ακτινιδών 2011
Παπαποστόλου Χαρίλαος Α. Κουτίνας Ζυμωτική ικανότητα ξηρανθεισών με θέρμανση ζυμών που ζυμώνουν τη λακτόζη 2011
Ευθυμίου Κωνσταντίνος Σπ. Περλεπές Χημική Δραστικότητα Συμπλοκοποιημένων Υποκαταστατών- Οργανική Χημεία Μεταλλικών Συμπλόκων: Μετασχηματισμοί της Δι-2-πυριδυλοκετόνης στη Χημεία των Πολυπυρηνικών Συμπλόκων του Νικελίου(ΙΙ) και των Ετερομεταλλικών Συμπλόκων Νικελίου(ΙΙ)-Λανθανιδίων(ΙΙΙ) 2011
Βλάχου Αθηνά Β. Συμεόπουλος Συμβολή στη βιορρόφηση ραδιονουκλιδίων και βαρέων μετάλλων: ρόφηση νεοδυμίου, ουρανίου και καδμίου σε μικροοργανισμούς που ενυπάρχουν στα τρόφιμα 2012
Κόλλια Μαρία Χ. Ματραλής Μελέτη στηριζόμενων σε δυαδικά υποστρώματα καταλυτών για την παραγωγή αερίου σύνθεσης από την καταλυτική αναμόρφωση του φυσικού αερίου με διοξείδιο του άνθρακα 2012
Λάλα Μαρία Π. Ιωάννου Σύνθεση νέων αρσονολιπιδίων (2,3,4-τριακυλοξυβουτυλαρσονικών οξέων) 2012
Ντουντανιώτης Δημήτριος Ι. Ματσούκας Διαμορφωτική μελέτη αντιυπερτασικών φαρμάκων και αλληλεπιδράσεις τους με λιποειδείς διπλοστιβάδες με χρήση φυσικοχημικών μεθόδων 2012
Πλατανίτης Παναγιώτης Α. Λυκουργιώτης Ανάπτυξη καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας στηριγμένων σε τιτάνια 2012
Σίδερης Θεόδωρος Π. Ιωάννου Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις ενώσεων του αρσενικού και μελέτη του δισουλφιδίου του Bunsen, Me4As2S2 2012
Καλλής Μιχάλης Μ. Κανελλάκη Χρήση της ρητίνης (Pistacia terebinthus) ως φορέα ακινητοποίησης κυττάρων ζύμης για την παραγωγή οίνων 2013
Κουρκούλη Σουζάνα Ι. Καλλίτσης Υβριδικά νανοϋλικά που βασίζονται σε τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα ή/και φουλλερένια με ημιαγώγιμα πολυμερή για εφαρμογή τους σε ενεργειακές τεχνολογίες 2013
Μορφοπούλου Χριστίνα Ι. Καλλίτσης Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογές σε κυψελίδες καυσίμου 2013
Μακρής Κωνσταντίνος Γ. Μαρούλης Συστηματική κατασκευή βάσεων ατομικών τροχιακών για τον κβαντοχημικό υπολογισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων μορίων. Εφαρμογή σε διαλογόνα ΧΥ (Χ, Υ = F, Cl, Br, I). 2013