ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2

Οι κάτωθι φοιτητές παρελθόντων ετών πέρασαν επιτυχώς την γραπτή εξέταση εργαστηρίου και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2.

2886
3093
3224
3248
3418
3436
3678
3759
3830
1041699
1048751
1055777
1055866
1056477
1057113
1057630

Εκ του Εργαστηρίου