ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Η εξέταση του εργαστηρίου της Παρασκευής 12 Ιουνίου  που αφορά την 3η άσκηση θα πραγματοποιηθεί ώρα 13.00 αντί 14.00

Διάρκεια εξέτασης 30 λεπτά.

Εκ του εργαστηρίου