Αναλυτική Χημεία 1

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  που παρακολουθούν το μάθημα «Αναλυτική Χημεία 1» να εγγραφούν άμεσα στο e-class του μαθήματος ώστε να αρχίσει η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Χ. Παπαδοπούλου