Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες

Ενημερώνονται οι τεταρτοετείς φοιτητές πως το μάθημα επιλογής «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες» δεν θα διδαχθεί το τρέχον εξάμηνο.