ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα BIOXHMEIA-2 καλούνται να επανεγγραφούν άμεσα στην σελίδα eclass του μαθήματος με κωδικό CHEM2088, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση e-mail που έχουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών.