Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων - Οινολογία ΙΙ

Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων του μαθήματος “ Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία ΙΙ ” θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται από Δευτέρα 23 Μαρτίου (9:00-11:00).

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα “ Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία ΙΙ ” να εγγραφούν σε αυτό στην πλατφόρμα e-class.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Κουτίνας