Εφαρμοσμένη Στατιστική

Όσοι τεταρτοετείς φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα Εφαρμοσμένη Στατιστική καλούνται να εγγραφούν άμεσα στην σελίδα eclass του αντίστοιχου  μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/MECH1175/), χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση e-mail που έχουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και δηλώνοντας πως είναι φοιτητές του Τμήματος Χημείας.