Εργαστήριο Πειραματικής Οργανικής Χημείας 2

To Φροντιστήριο της εργαστηριακής άσκησης «Πράσινη Χημεία» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26/11/2018 και ώρα 11:00-12:00 στην αίθουσα ΧΗ7 (ΝΝΚ) σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Ο  διδάσκων

Γ. Τσιβγούλης