Πρώτη γραπτή εξέταση (πρόοδος) του μαθήματος «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ»

Την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 9:00-11:00 στις αίθουσες ΧΗ8 (ΒΝΚ), ΧΗ7 (ΝΝΚ) και ΧΒ2 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γραπτή εξέταση (πρόοδος) του μαθήματος «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ».

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ---- Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων αιθουσών. 

Σύνδεσμος για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf95FV5ic_iZ_PimtVint7_zJKDmHjw3nysOCmqY21ykVHQFg/viewform

Ο διδάσκων

Κων/νος Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής