Ανακοίνωση για το Μάθημα Ανόργανη Χημεία 3

Η παράδοση του μαθήματος Ανόργανη Χημεία 3 την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 9:00-11:00 θα γίνει στην αίθουσα ΧΒ3 (ισόγειο βορείου κτιρίου Χημείας) και όχι στην ΧΗ& (ΝΝΚ).

Ο διδάσκων

Βασίλειος Ταγκούλης

Αναπλ. Καθηγητής