Ανακοίνωση για το Μάθημα Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ

Την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 9:00-11:00 στις αίθουσες ΧΗ8 (ΒΝΚ), ΧΗ7 (ΝΝΚ) και ΧΒ2 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γραπτή εξέταση (πρόοδος) του μαθήματος «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ».

Ο διδάσκων

Κων/νος Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής