ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας» να περάσουν από το εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας (Νότιο Κτίριο, ισόγειο) να παραλάβουν τις σημειώσεις των δύο επιπλέον ασκήσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ήδη υπάρχων εργαστηριακό φυλλάδιο, την Τρίτη 22 και Τετάρτη 23/10/2019.

Εκ του Εργαστηρίου