Ανακοίνωση Εργαστηρίου Χημικών Διεργασιών Χημικής Τεχνολογίας

Οι φοιτητές του Δ΄ έτους που θέλουν να εγγραφούν στο εργαστήριο «Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας», μπορούν να προσέλθουν μέχρι την Τρίτη 08/10 στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, Νότιο Κτίριο Χημείας, Β΄ όροφος. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11/10. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τις ομάδες και τις ώρες του εργαστηρίου σε επόμενη ανακοίνωση.

Εκ του εργαστηρίου.