Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

Καλούνται οι φοιτητές Κατσαούνος Ανδρέας και Κασαρτζιάν Εύα να επικοινωνήσουν με την κα Ντεϊμεντέ  (e-mail: ) σχετικά με τη διπλωματική τους εργασία.