Εργαστήριο Πειραματικής Οργανικής Χημείας 2

To Φροντιστήριο της εργαστηριακής άσκησης «Αναγωγή Καμφοράς» θα πραγματοποιηθεί από τον διδάσκοντα κ. Θεόδωρο Τσέλιο την Πέμπτη, 03/10/2019 και ώρα 13:00-14:00 στην αίθουσα ΧΗ7 (ΝΝΚ).

To Φροντιστήριο του εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας 2 δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08/10/2019.

Θεόδωρος Τσέλιος