Ανακοίνωση Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων – Οινολογία Ι

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Δ΄ έτους που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων – Οινολογία Ι», να προσέλθουν στο εργαστήριο Τροφίμων, Νότιο Κτίριο Χημείας, Β΄ όροφος, προκειμένου να παραλάβουν το εργαστηριακό τους φυλλάδιο. Οι εγγραφές γίνονται μέχρι και 02/10/2019.

Εκ του εργαστηρίου.