Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες

Σας ενημερώνουμε ότι στον κάτωθι link θα δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομική  Επιστήμη για  Μηχανικούς και Επιστήμονες» με διδάσκοντα  τον κ.  Χατζησταμούλου  Νικόλαο  
https://www.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/programma_mathimaton_heimerinoy_ex._2019_2020-v3.pdf

Το εν λόγω μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη από 15:00-18:00 στην αίθουσα ΠΑΜ13 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Από τη Γραμματεία