ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καλούνται οι τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα «Κλινική Χημεία» να προσέλθουν στο Εργαστήριο την Πέμπτη 3/10 στις 13.00 για ενημέρωση και παραλαβή θέσεων. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Οι Διδάσκοντες