ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ

ΣΤΟ ECLASS TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΓΓΡΑΦΑ" ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (4ου εξαμήνου και παλαιότερων) ΤΗΝ ΠEΜΠΤΗ 06.06.2019 στις 10:00 στην ΧΗ7 (ΝΝΚ). Στην πρώτη ώρα με τον κ. Τσιβγούλη (ύλη UV/IR/NMR) και στην συνέχεια μαζί μου.

Ο διδάσκων

Κ. Αθανασόπουλος