Βιοχημεία-2

Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι τη Τετάρτη 29/5/19, ώρα 13-14, αιθ. ΑΘΕ12, και τη Παρασκευή 31/5/19, ώρα 13-14, αιθ. ΧΗ8, θα πραγματοποιηθεί το φροντιστήριο του μαθήματος ΒΧ-2 (Κεφ. Μεταβολισμός λιπαρών οξέων-Λιπίδια μεμβρανών). Οι ασκήσεις του φροντιστηρίου είναι αναρτημένες στο e-class.

Γνωρίζεται επίσης ότι η γραπτή εξέταση του εργαστηρίου Βιοχημείας την Παρασκευή 31/5/19, μετατίθεται κατά μία ώρα και θα πραγματοποιηθεί από 14-16.

Οι Διδάσκοντες

Α. Αλετράς-Σ.Σκανδάλης