ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» που αφορά τα Καταλυτικά Υλικά, ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες ότι επειδή δεν θα πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις στα Καταλυτικά Υλικά την Δευτέρα 27-5-2019, η αναπλήρωση τους θα γίνει την Τρίτη, 28/5/2019, ώρα 13.00-15.00.

Εκ του εργαστηρίου