ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ι-2η ΠΡΟΟΔΟΣ

Η δεύτερη πρόοδος στο μάθημα Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.00-11.00 στην αίθουσα ΧΗ8.

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 9.00-11.00 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.

Ο Διδάσκων

Δ. Γάτος