ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Το μάθημα της Τετάρτης 15.05 που ακυρώθηκε εκτάκτως λόγω ασθενείας θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 20.5 και ώρα 13:00-15:00 στην αίθουσα ΧΗ7 (ΝΝΚ)

Ο διδάσκων

Κ. Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής