ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5

11.30-13.30                             ΟΜΑΔΑ ΣΤ

13.30-15.30                             ΟΜΑΔΑ ΣΤ

15.30-17.30                             ΕΤΗ 4ο και άνω

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5

11.30-13.30                             ΟΜΑΔΑ Α

13.30-15.30                             ΟΜΑΔΑ Α

15.30-17.30                             ΕΤΗ 4ο και άνω

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5

11.30-13.30                             ΟΜΑΔΑ Β

13.30-15.30                             ΟΜΑΔΑ Β

15.30-17.30                             ΕΤΗ 4ο και άνω

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5

11.30-13.30                             ΟΜΑΔΑ Ε

13.30-15.30                             ΟΜΑΔΑ Ε

15.30-17.30                             ΕΤΗ 4ο και άνω

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6

11.30-13.30                             ΟΜΑΔΑ Δ

13.30-15.30                             ΟΜΑΔΑ Δ

15.30-17.30                             ΕΤΗ 4ο και άνω

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6

11.30-13.30                             ΟΜΑΔΑ Γ

13.30-15.30                             ΟΜΑΔΑ Γ

15.30-17.30                             ΕΤΗ 4ο και άνω

Εκ του Εργαστηρίου