Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 1048800 και 3480 να επικοινωνήσουν με τον Καθ. κ. Καλλίτση σχετικά με θέμα του εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας.