ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.