Παρακαλούνται οι φοιτητές με τους παρακάτω ΑΜ να επικοινωνήσουν με τον Καθ. κ. Καλλίτση σχετικά με θέμα του εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας

1048721, 1048738, 1048855, 1048845, 1048775, 1048725,1048804, 1048834, 1048796, 1051472, 1048857, 1048822, 1048803, 1048793, 1048799