ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ι-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΟΔΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο Διδάσκων

Δ. Γάτος