Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Χημικής Τεχνολογίας Ι» να εγγραφούν σε ομάδες των τριών και να παραλάβουν τις σημειώσεις του εργαστηρίου την Πέμπτη 22/2/2018 και Παρασκευή 23/2/2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν τα εργαστήρια Βιοχημείας κάθε Δευτέρα, θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο «Χημικής Τεχνολογίας Ι» κάθε Τετάρτη

Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν τα εργαστήρια Βιοχημείας κάθε Τετάρτη, θα πρέπει να παρακολουθούν το εργαστήριο «Χημικής Τεχνολογίας Ι» κάθε Πέμπτη

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την

Τετάρτη, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.