Το μάθημα Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων- Οινολογία ΙΙ θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, ώρα 11-13 και Τετάρτη, ώρα 13-15 στην αίθουσα ΧΝ2 αντί της αίθουσας ΧΒ3, ενώ το μάθημα Οργανικά Βιομηχανικά Προιόντα και Πράσινη Χημεία κάθε Δευτέρα θα πραγματοποιείται στην αίθουσα ΧΒ3. 

Οι διδάσκοντες