Ενημερώνονται οι φοιτητές Β΄ έτους ότι οι εγγραφές στο Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, θα συνεχιστούν έως την Τρίτη 20-02-2018.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ