Τις Παρασκευές 1/12, 8/12 και 15/12/2017 θα πραγματοποιηθούν τρίωρες εργαστηριακές παραδόσεις στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας 2 για τους Βετείς φοιτητές .
Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΧΗ7-ΝΝΚ κατά τις ώρες 16:00-19:00. Οι παραδόσεις θα αφορούν στη σύνθεση του τετραιωδιδίου του κασσιτέρου (ΙV) και στα ηλεκτρονιακά φάσματα Υπεριώδους-Ορατού Ανοργάνων και Συμπλόκων Ενώσεων.

Ο Διδάσκων

Σπύρος Π. Περλεπές