Όσοι φοιτητές δήλωσαν συμμετοχή στην πρακτική άσκηση του εργαστηρίου και ΔΕΝ κατέβουν στις εξετάσεις χάνουν το δικαίωμα επανάληψης τον ΙΟΥΝΙΟ 2017. Σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλο κόστος αναλωσίμων και πολλές ομάδες συμμετεχόντων φοιτητών.

Εκ του εργαστηρίου