Καλούνται οι φοιτητές του Β΄ έτους να προσέλθουν στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ (Νότιο Κτήριο, Β' όροφος) την

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

για να παραλάβουν θέσεις εργαστηρίου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικό μάθημα, 14:00 έως 17:00, σε αίθουσα του ισογείου του Νέου Κτηρίου Χημείας, στο οποίο θα γίνει πλήρης ενημέρωση για το εργαστήριο.

Η παραλαβή θέσεων και το προπαρασκευαστικό μάθημα νωρίτερα από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (2 Οκτωβρίου 2017) κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη γιατί από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου θα αρχίσει η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών.

Η παρουσία όλων των φοιτητών στις δραστηριότητες της 25ης Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ