Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ιατρική Χημεία"

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ιατρική Χημεία" θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία