Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων στο ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία