ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CAPITA ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εδώ και μερικές ημέρες έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση διακρατικών ερευνητικών έργων στους τομείς της Εφαρμοσμένης Κατάλυσης (Applied Catalysis) και της Μηχανικής Αντιδράσεων (Reaction Engineering), η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της 1ης Κοινής Προκήρυξης του ευρωπαϊκού δικτύουCAPITA-ERANET.

Η δράση συνχρηματοδοτείται από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες ή περιφέρειες και από Ελληνικής πλευράς από τη ΓΓΕΤ, η οποία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 συμμετέχει με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000€.

Το θέμα της προκήρυξης είναι:

"Innovative catalysis for the monetization of low value carbon"

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.era-capita.eu/call+for+proposals

http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=15_ERAnets

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπνέει στις 2 Σεπτεμβρίου 2013

Τα εθνικά σημεία επαφής (NCPs) που αναφέρoνται στα παραπάνω links θα είναι στη διάθεσή σας σε όλη τη διάρκεια προετοιμασίας των προτάσεων.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Προσμίτης

Alexandros Prosmitis

Centre for Research & Technology Hellas

Aigeialias 52, 15125,  Athens, Greece

tel: +30211 1069523

e-mail:

www.certh.gr