ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Φέρεται σε γνώση των αποφοίτων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (με ή χωρίς MSc) ότι υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με υποτροφία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο

‘’Εφαρμογές της Οργανικής–Αναλυτικής Χημείας στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών σκευασμάτων για χρήση ως διατροφικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα, βιοκτόνα και φάρμακα ανθρώπων-ζώων’’.

Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθυνούν απευθείας στον Καθηγητή Χημείας του ΓΠΑ κ. Σ. Χαρουτουνιάν.

Serkos A. Haroutounian,

Professor of Chemistry

Department of Nutritional Physiology and Feeding School of Agriculture, Engineering and Environment AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS Iera odos 75, Athens 11855, GREECE

tel: + 30-210-5294247 or 6 (office), + 30-210-5294456 (lab)

fax: + 30-210-5294265

E-mail:

URL: www.aua.gr/haroutounian