ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, η εξέταση του μαθήματος ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14/09/2020.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ψηφιακού Άλματος (progress).

Για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στις εξετάσεις του μαθήματος ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις είναι η Δευτέρα, 07/09/2020.

Οι διδάσκοντες