ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, η εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 21/09/2020.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ψηφιακού Άλματος (progress).

Για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στις εξετάσεις του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις είναι η Δευτέρα, 14/09/2020.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Γενικές Αρχές Χημικής Τεχνολογίας του παλαιού προγράμματος σπουδών θα πρέπει επίσης να εγγραφούν στην εξέταση του μαθήματος Αρχές Χημικης Τεχνολογίας.

Οι διδάσκοντες