Ανακοίνωση Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας 1

Οι εξετάσεις στη θεωρία του εργαστηρίου για το μάθημα «Αναλυτική Χημεία 1» ή «Ποιοτικής Ανάλυσης» θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Καλούνται οι φοιτητές B’, Γ’ και Δ’ έτους καθώς και επί πτυχίω που έχουν εκκρεμότητες με τη θεωρία του εργαστηρίου (οποιεσδήποτε ασκήσεις) να δηλώσουν μέχρι 11/9/2020 την επιθυμία τους να εξεταστούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciJVMbR5gbMwm30uIGt0c6h07UIrz-7uKtCZ_C2VfwwYdArQ/viewform?usp=pp_url

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω Skype for Business, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε ώρες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων φοιτητών.

Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου