Αναλυτική Χημεία-2 (εξέταση Σεπτεμβρίου 2020)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν (SfB) στο μάθημα Αναλυτική Χημεία-2 κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 καλούνται να εγγραφούν στην εξέταση του μαθήματος με τίτλο: «Αναλυτική Χημεία-2 (εξέταση Σεπτεμβρίου 2020» που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/. Στην εφαρμογή αυτή θα αναρτώνται στο εξής οι ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση του μαθήματος αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο αλλά έχουν εγγραφεί στην εξέταση με τίτλο «Αναλυτική Χημεία-2» (το οποίο αναφέρεται στις παρελθούσες εξετάσεις Ιουλίου 2020) ή έχουν εκ παραδρομής εγγραφεί στην πλατφόρμα  https://eclass.upatras.gr, καλούνται να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος, δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (Progress).

Η προθεσμία για έγκυρη υποβολή συμμετοχής στην εξέταση είναι η 31/08/2020, μετά η εγγραφή θα απενεργοποιηθεί.

Ο διδάσκων

Β. Ναστόπουλος