Υπολογιστική Χημεία

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/

Η προθεσμία για έγκυρη υποβολή συμμετοχής στην εξέταση είναι η 30/8/2020, μετά η εγγραφή θα απενεργοποιηθεί.