ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/20)

Μετά το μήνυμα που λάβαμε από το ΔΣ του συλλόγου φοιτητών σχετικά με την εξέταση του εργαστηρίου την Παρασκευή 19/6/20, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Κατ’ αρχήν, αντιπαρερχόμαστε το ύφος του μηνύματος.
  2. Σύμφωνα με το κανονισμό του εργαστηρίου, όλα τα προηγούμενα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων ακολουθούσε ΠΑΝΤΟΤΕ η πρακτική εξέταση και την εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου ακολουθούσε η εξέταση του θεωρητικού μέρους όλων των ασκήσεων για τους φοιτητές παρελθόντων ετών, που δεν είχαν περάσει το θεωρητικό μέρος των ασκήσεων, αλλά και για τους φοιτητές του αντίστοιχου τρέχοντος εξαμήνου που δεν πέρασαν το θεωρητικό μέρος μέσω των τεστ πολλαπλής επιλογής για κάθε άσκηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα πριν την εξέταση του εργαστηρίου υπήρχε καθημερινή παρουσία των φοιτητών στο Τμήμα για την ολοκλήρωση των παραδόσεων των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων.
  3. Γνωρίζετε καλά ότι, με τη δέσμευση μας ότι θα πραγματοποιηθούν κάποια εργαστήρια δια ζώσης κατά το χειμερινό εξάμηνο, εάν η κατάσταση ομαλοποιηθεί, αποφασίσαμε στη παρούσα κατάσταση να επιλέξουμε την ''εξ αποστάσεως εργαστηριακή εκπαίδευση'', παρ΄όλο που αυτό δεν είναι θέση μας, και όχι την δια ζώσης εξάσκηση, για λόγους προστασίας της υγείας διδασκόντων και διδασκομένων αλλά και μή διεξαγωγής εργαστηρίων εν μέσω εξεταστικής περιόδου, με ότι αυτό συνεπάγεται. Η επιλογή μας αυτή έγινε για να είναι δυνατή η καταχώρηση του βαθμού του μαθήματος στο ψηφιακό άλμα, των φοιτητών που θα επιτύχουν στις εξετάσεις του εργαστηρίου και του μαθήματος.
  4. Με βάση τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας και τις αποφάσεις της Συγκλήτου, προχωρήσαμε στον ορισμό των ημερομηνιών για την επεξεργασία αποτελεσμάτων επιμέρους ασκήσεων καθώς και για την τελική εξέταση του εργαστηρίου. Η συμπίεση των ημερομηνιών δεν είναι δική μας ευθύνη, αλλά ευθύνη του Υπουργείου και της Συγκλήτου, αφού αφενός δεν υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), και αφετέρου υπήρχε ρητή εντολή να έχει ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία (παραδόσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια) μέχρι 19/6/20, και έναρξη εξετάσεων 22/6/20.
  5. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι, λόγω κορονοϊού, από το Μάρτη και μετά δεν υπήρχε υποχρέωση παρουσίας σας στο Τμήμα και τα εργαστήρια, και ότι προηγήθηκαν εξαντλητικά και εκτεταμένα φροντιστήρια παρουσίασης των εργαστηριακών ασκήσεων, δεν αποτελεί δικαιολογία ότι δεν υπήρχε ο χρόνος προετοιμασίας για την εξέταση.
  6. Θεωρούμε ότι ο χρόνος που δίνεται για τις απαντήσεις στα θέματα είναι μεν μικρός, αλλά αρκετός για τους συνεπείς και καλά προετοιμασμένους, προκειμένου να εξασφαλισθεί όσον το δυνατόν η αξιοπιστία των εξετάσεων και να προστατευθούν αυτές από κάποια μειοψηφία θέλουμε να πιστεύουμε φοιτητών, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να περάσουν άκοπα τα μαθήματα, εκμεταλλευόμενοι την εξ αποστάσεως εξέταση.
  7. Κατόπιν των παραπάνω, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά τη Παρασκευή (19/6/20), όπως έχει έγκαιρα ανακοινωθεί κατά την πάγια τακτική του εργαστηρίου. Είμαστε διατεθειμένοι με καλή διάθεση να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εξέταση με το χρόνο που διατίθεται για τις απαντήσεις.
  8. Γνωρίζεται επίσης ότι η εγγραφή στη πλατφόρμα ’’exams.eclass.upatras.gr’’ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και ώρα 12 της Παρασκευής, προκειμένου να γίνει η προετοιμασία της εξέτασης.
  9. Τέλος γνωρίζεται, ότι και κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της κανονικής εξεταστικής περιόδου.

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας