Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Ανόργανη Χημεία 2

Καλούνται όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος Ανόργανη Χημεία 2 (Θεωρία - Εργαστήριο) την περίοδο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 να εγγραφούν (σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι) στο e-class του μαθήματος «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 (XA323)» (https://eclass.upatras.gr/) και να διαβάσουν την αναλυτική ανακοίνωση που αφορά τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης και τις σχετικές λεπτομέρειες. Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τις εγγραφές στο e-class έως τις 30 Ιουνίου 2020.