Εισαγωγή στο Μοριακό Σχεδιασμό

Παρακαλούνται οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/

Όσοι εκ παραδρομής δήλωσαν ήδη συμμετοχή χωρίς να έχουν αυτό το δικαίωμα ή δεν επιθυμούν πλέον την εξέτασή τους παρακαλούνται να απεγγραφούν από την ίδια πλατφόρμα.

Η προθεσμία για έγκυρη υποβολή συμμετοχής στην εξέταση είναι η 16/6/2020, μετά η εγγραφή θα απενεργοποιηθεί.