ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 2

Γνωρίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι οι εξετάσεις του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 2 περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (13/2/20) για τους επί πτυχίο φοιτητές θα πραγματοποιηθούν με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice), και διάρκεια εξέτασης 2 ώρα και 30 λεπτά. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο ψηφιακό άλμα και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο εργαστήριο Βιοχημείας είτε μέσω των τεστ πολλαπλής επιλογής είτε μέσω γραπτών εξετάσεων. 

Οι Διδάσκοντες

Α. Αλετράς - Σ. Σκανδάλης